ROZVRH HODIN Notička a Nauka o hudbě pro školní rok 2024/2025

Nauka o hudbě

Nauka o hudbě je povinný předmět pro žáky od 1. do 5. ročníku I. stupně každého studijního zaměření v hudebním oboru. V kolektivní výuce Nauky o hudbě je zastoupena hudební teorie, intonace a rytmus, dějiny hudby, poslech a hudebně pohybová výchova. Tyto činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují. Je kladen důraz na rozvoj vlastní kreativity žáků. Výuka je účelně podporována řadou didaktických pomůcek. Multimediální a audiovizuální technika umožňuje dětem příjemnou formou získávat přehled o hudbě. Teorie probíraná v kolektivní výuce je důležitým doplňujícím faktorem, se kterým učitel s žákem v nástrojové výuce konkrétně a živě pracují. Teoretické poznatky, které vyplývají ze studovaného učiva, obohacují práci o znalost širších kulturních souvislostí.

Webové stránky nauky o hudbě ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
https://www.naukazusmrkose.cz/

Zajímavé odkazy »

Konzultační hodiny pro žáky 4. a 5. ročníku
Výjimečně uvolnění žáci (ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů), kteří nedocházejí na pravidelnou výuku Nauky o hudbě, ale na náhradní způsob výuky – do konzultačních hodin, jsou povinni absolvovat přezkoušení z látky za I. nebo II. pololetí, aby mohli být klasifikováni. Jakmile pominou důvody pro náhradní způsob výuky Nauky o hudbě, žák se neprodleně zapojí do řádné výuky.

ORGANIZACE ZKOUŠKY pro výjimečně uvolněné žáky z Nauky o hudbě
a ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN
2024/2025

NÁPOVĚDA ke zkouškám z Nauky o hudbě pro výjimečně uvolněné žáky:
1. ročník I. pololetí
2. ročník I. pololetí
3. ročník I. pololetí
4. ročník I. pololetí
5. ročník I. pololetí

1. ročník II. pololetí
2. ročník II. pololetí
3. ročník II. pololetí
4. ročník II. pololetí
5. ročník II. pololetí

Komentáře nejsou povoleny.