Povinně zveřejňované dokumenty Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace

Základní umělecké školy organizují pro žáky systematické a dlouhodobé vzdělávání. ZUŠ jsou součástí výchovně-vzdělávací soustavy a jsou zakotveny ve Školském zákoně. Kvalita práce ZUŠ a pedagogů je kontrolována a hodnocena Českou školní inspekcí. Tímto se výrazně odlišujeme od různých kroužků a vzdělávacích kurzů, které mají spíše relaxační charakter.
Pedagogové základních uměleckých škol jsou odborníci, kteří dosáhli vzdělání nejen uměleckého, ale také pedagogického. Velká část našich pedagogů jsou profesionální umělci, kteří se snaží získané zkušenosti předávat svým žákům a připravit je na vstup do uměleckého světa.
Ve všech oborech je výuka vedena podle podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro Základní umělecké vzdělávání.

Kontaktní spojení, úřední hodiny, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
a další informace:
www.zus-brno.cz/kontakty/

ŠKOLNÍ ŘÁD
Organizační struktura ZUŠ

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

GDPR – zásady ochrany a zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK zus-brno.cz

Informace k tzv. cookies

MŠMT – Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

 

Komentáře nejsou povoleny.