109

Ročníková zkouška

před koncem školního roku všichni žáci I. stupně hudebního oboru vykonají ročníkovou zkoušku, její obsah je pro každý ročník stanoven jednotlivými předmětovými komisemi hudebního oboru,
ročníkovou zkoušku hodnotí nejméně tříčlenná komise složená z učitelů dané předmětové komise,
klasifikace se stanovuje dohodou mezi členy komise, známka se zapisuje do protokolu
známka z ročníkové zkoušky nezakládá nutně známku na vysvědčení, konečné rozhodnutí při stanovení známky na vysvědčení je na učiteli,
pokud žák nemůže ze zdravotních důvodů vykonat ročníkovou zkoušku, může předseda předmětové komise na návrh a zodpovědnost učitele povolit odklad; ve výjimečných případech ze zdravotních důvodů mohou být zkoušky uznány žáku, který během školního roku pravidelně veřejně vystupoval nebo reprezentoval ZUŠ v soutěži,
žáku s mimořádnými a nadprůměrnými studijními výsledky mohou být na základě dohody mezi členy komise zkoušky prominuty (nadprůměrnými studijními výsledky jsou například úspěchy v soutěžích, účast na výjimečných koncertech, vystoupeních reprezentujících ZUŠ, mimořádně aktivní účast na mezinárodních projektech a podobně).

Požadavky k ročníkové zkoušce – hra na klavír, varhany, keyboard

Požadavky k ročníkové zkoušce – hra na akordeon

Požadavky k ročníkové zkoušce – hra na bicí nástroje

Požadavky k ročníkové zkoušce – hra na dechové nástroje

Požadavky k ročníkové zkoušce – hra na klasickou kytaru a elektrickou kytaru

Požadavky k ročníkové zkoušce – hra na smyčcové nástroje, hra na cimbál

Požadavky k ročníkové zkoušce – sólový zpěv

Komentáře nejsou povoleny.