Špičky JO JOano jo

Taneční obor

V tanečním oboru mají žáci možnost rozvíjet svůj taneční projev, hudební a prostorové cítění ve spolupráci s živým klavírním doprovodem. V přípravném studiu poznávají nejmenší děti první taneční krůčky formou rytmických her a gymnastických cvičení. Starším žákům nabízí taneční obor vzdělávání v tanci lidovém, klasickém i současném. Rychlý rozvoj tance přináší nové směry a trendy, se kterými žáky v hodinách seznamujeme. Žákům umožňujeme aktivní zapojení do přípravy a realizace choreografií. Výuka tanečního oboru probíhá v prostorách vkusně zařízených zrcadlových sálů obou budov školy.
V průběhu školního roku žáci prezentují získané dovednosti na vystoupeních. Vyvrcholením celoročního studia je  taneční koncert. Zveme na Taneční koncert 2024.

 INFORMACE O KURZU BALERINKA PRO NEJMLADŠÍ TANEČNICE

Komentáře nejsou povoleny.