Za laskavou podporu ZUŠ děkuje řediteli Muzea města Brna
Mgr. Zbyňku Šolcovi.

Výstavu studentů výtvarných ateliérů Základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose letos spojuje téma „ČAS

Tento školní rok je pro Základní uměleckou školu PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 rokem významného výročí, z čehož pro společnou výstavu žáků výtvarných ateliérů vyplynulo zajímavé téma „Čas“.
Čas, který se dá změřit, ale nedá se chytit a nemůžeme ho vidět. Přestože přítomný čas je výjimečný a nikdy se nebude opakovat, všichni vnímáme, že čas bez ustání běží. Někdy rychle, jindy zase pomaleji a někdy se doslova vleče. Ale co kdybychom ho zastavili? Co kdybychom ho vrátili? Co kdybychom sestrojili stroj času? Těmito a dalšími tématy se žáci a studenti výtvarných ateliérů inspirovali při práci na výtvarných dílech pro výstavu připravovanou pro jižní křídlo hradu Špilberku.
V ZUŠ poskytujeme dlouhodobé a systematické výtvarné vzdělávání, rozvíjíme výtvarné vnímání, cítění a myšlení. Učíme tvořivosti, samostatnému přemýšlení i výtvarné relaxaci. Žáci a studenti si během studia vyzkouší řadu oblasti výtvarného vyjadřování a na letošní výstavě žáků výtvarných ateliérů židenické základní umělecké školy tak představíme zajímavou a pestrou kolekci výtvarných prací z oboru malba, kresba, grafika, koláž, keramika nebo kombinované techniky.
Umění je způsobem komunikace, způsobem poznávání a vyjadřování se ke světu kolem nás a právě díky tvořivému přístupu všech 135 vystavujících mladých autorů bude letošní výstava opět jedinečná. Srdečně zveme!

Komentáře nejsou povoleny.