Vize školy:

BUDUJEME ŠKOLU, KTERÁ JE ATRAKTIVNÍ A SMYSLUPLNÁ,
POSKYTUJE KVALITNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁNÍ
A KONTINUÁLNĚ ZLEPŠUJE SVOU ČINNOST.

Hlavní budova školy se nachází v městské části Brno-Židenice v klidném prostředí zahrady, v bezprostřední blízkosti lesoparku Bílá hora.
Hlavní budova: ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice

Druhá budova, postavená v roce 1996 pro potřeby hudební školy, na netradičním kruhovém půdorysu, je v městské části Brno-Vinohrady.
Budova: ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2010/2011

PROMĚNY – filmeček k šedesátému výročí ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose (2012)

Vybavení učeben
Většina učeben hudebního oboru je vybavena klavíry, pianiny, el. piany. Digitální varhany v koncertním sále školy slouží nejen pro výuku, ale i pro koncertní využití. Podle potřeb jednotlivých specializací a oborů jsou pracoviště školy standardně vybavena dalšími hudebními nástroji, CD přehrávači, audiovizuální a multimediální výpočetní technikou. Taneční a literárně dramatický obor využívá k výuce sály školy vybavené didaktickými pomůckami a pro taneční obor kvalitní podlahovou krytinou, žíněnkami a doprovodnými nástroji. Výtvarný obor má k dispozici keramickou pec, smaltovací pec, grafické lisy, vybavení pro výuku fotografie a digitálních technologií.

Notový materiál a odborná literatura
ZUŠ disponuje pestrou nabídkou notového materiálu a odborné literatury, která je pedagogy sledujícími nové trendy ve výuce systematicky rozšiřována ve všech odděleních a oborech. ZUŠ vlastní bohatý výběr CD nosičů, Orffovy instrumentáře a další pomůcky sloužící k materiální podpoře výuky.

Hudební nástroje
Škola je vzhledem ke svým potřebám také vybavena inventářem hudebních nástrojů, proto jednou z forem podpory žáků je i pronájem učebních pomůcek. Můžeme tak rodičům při přijetí jejich dětí do ZUŠ nabídnout k zapůjčení např. dosti nákladný hudební nástroj s tím, že až budou oni i učitel přesvědčeni, že volba nástroje byla opravdu správná a pro žáka vhodná, tak sami dítěti nástroj pořídí.

Galerie Pod Bílendou
Prezentaci studijních výsledků a prací žáků výtvarného oboru zajišťuje škola i ve vlastní Galerii Pod Bílendou, která se nachází v komunikačních prostorách hlavní budovy.

Pracoviště ZUŠ v Základní škole s rozšířenou hudební výchovou Krásného 24, Brno-Juliánov
Pedagogové hudebního oboru ZUŠ vyučují hru na hudební nástroje v prostorách ZŠ, Krásného 24, Brno, která má rozšířenou hudební výchovu a obě školy v tomto směru úzce spolupracují.

Pracoviště ZUŠ v Základní škole Gajdošova 3, Brno-Židenice
Vyučuje se hra na hudební nástroje, včetně přípravného studia hudebního oboru a 1.–4. ročníku nauky o hudbě.

Pracoviště ZUŠ v Základní škole Merhautova 37, Brno-Černá Pole
Vyučuje se hra na hudební nástroje.

Komentáře nejsou povoleny.