Škola se jménem židenického rodáka, dirigenta, skladatele, sbormistra,
organizátora brněnského hudebního dění, pedagoga…

Naše ZUŠ nese čestný název Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose od roku 1997. Jméno této významné brněnské hudební osobnosti 20. století jsme tak zachovali pro další generace.

BLAHOPŘÁNÍ ZUŠ K NEDOŽITÉMU 100. VÝROČÍ NAROZENÍ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE

PhDr. Zbyněk Mrkos
25.11.1919 – 14.4.1993

Zbyněk Mrkos se narodil v Brně v učitelské rodině. Jeho otec, ředitel měšťanské školy  v Brně-Židenicích, působil celý život jako organizátor hudebního života. Po ukončení středoškolských studií v roce 1939 složil Zbyněk Mrkos přijímací zkoušku na brněnskou konzervatoř. Obor skladby na konzervatoři absolvoval v roce 1943 sonátou pro violoncello a klavír, doprovázen rozhlasovým orchestrem, řízeným Břetislavem Bakalou. Poté přijal místo korepetitora v Městském divadle v Brně, kde působil až do uzavření divadel v září 1944. Po osvobození, v květnu 1945, podal Zbyněk Mrkos přihlášku na Mistrovskou školu dirigentskou pražské konzervatoře a stal se žákem profesora Václava Talicha. Často spoluúčinkoval při koncertech České filharmonie, kam byl zván jako externista. Měl možnost seznámit se s prací velkých dirigentů Rafaela Kubelíka, Paula Sachera, Charlese Müncha přímo v orchestru. Nemalý přínos pro budoucí uměleckou praxi představovalo také členství v Talichově Českém komorním orchestru, kde byl cembalistou. Od září 1947 získal stálé místo tajemníka brněnské konzervatoře a současně se stal profesorem hudební teorie. Koncem roku 1947 založil Moravský komorní orchestr, který vedl až do roku 1982.
V roce 1951 vznikl Symfonický orchestr brněnského kraje a Zbyněk Mrkos byl jmenován uměleckým šéfem tohoto tělesa. Od 1.1.1956 spojením Symfonického orchestru a orchestru Československého rozhlasu vzniklo těleso světové úrovně – Státní filharmonie Brno. Do jeho čela byl postaven Břetislav Bakala a dirigenty se stali Zbyněk Mrkos a Otakar Trhlík.
V roce 1949 navázal Zbyněk Mrkos uměleckou spolupráci s Vachovým sborem moravských učitelek jako zastupující dirigent Břetislava Bakaly a po jeho smrti jako umělecký šéf až do roku 1962. Aktivně  pořádal sbormistrovské kurzy, které vedl 28 let. Byl předsedou Unie českých pěveckých sborů od jejího založení v roce 1969 až do roku 1989.
V roce 1960 se Zbyněk Mrkos vrátil k pedagogické činnosti na brněnské konzervatoři, kde působil ve funkci zástupce ředitele a profesora. Pedagogicky působil i na JAMU v Brně. Vedle dlouholeté pedagogické a umělecké činnosti zastával Zbyněk Mrkos mnoho významných funkcí v hudebním životě kraje i města Brna. Svým nadšením pro věc uměl získat mnohé pro spolupráci a byl jim svou obětavostí a elánem v práci příkladem. Jeho odkaz přetrvává a žije v uměleckém působení těch, kteří byli jeho žáky a prošli jeho péčí. Odkaz této významné brněnské hudební osobnosti 20. století zachovávají pro další generace i pedagogové naší školy.Klavír MRKOS PNG

Příběh koncertního křídla
PhDr. Zbyňka Mrkose

Naše škola mnoho let udržovala velmi dobrý vztah s manželkou PhDr. Zbyňka Mrkose paní Jiřinou Mrkosovou, která bohužel v roce 2008 zemřela. V roce 2011 se syn manželů Mrkosových – Ing. Dan Mrkos rozhodl darovat škole koncertní křídlo značky SCHOLZE, které stávalo v pracovně skladatele. Nástroj je v dobrém stavu, takže ho využíváme k výuce žáků klavírního oddělení. Je velice sympatické, že se najdou lidé, kteří navzdory faktu, že by mohli svůj majetek  zpeněžit, jej raději věnují škole. Tím je zajištěno, že se z něj budou ještě dlouhá léta těšit naši žáci i veřejnost. Hodnota tohoto unikátního klavíru je pro nás nepochybně také historická a památeční, neboť v naší umělecké škole trvale připomíná odkaz PhDr. Zbyňka Mrkose. Za tento dar děkujeme.

Komentáře nejsou povoleny.