ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose se zapojila do OP JAK

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK (Výzva č. 02_22_002 Šablony) a od 1. října 2022 do 31. srpna. 2024 realizuje projekt s názvem „INOVUJEME ZUŠ“ (registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0002991).
Cílem tohoto projektu je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.
Dotační programy pomáhají ZUŠ v jejím rozvoji a finanční podpora, kterou škola získala, bude směřovat na:
– vzdělávání pedagogických pracovníků,
– inovativní vzdělávání žáků.

 

Logolink_OP_VVV

UMĚNÍM K DĚTEM

Naše škola realizovala projekt „Uměním k dětem“,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013059, podpořený z výzvy MŠMT
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II

Konkrétní aktivity byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále byly podporovány aktivity rozvíjející spolupráci školy
s rodiči dětí a žáků a odborníků z praxe v rámci komunitně osvětového setkávání a aktivity rozvíjející ICT.

Projekt spolufinancován Evropskou unií.

MAP II

Naše škola zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který realizuje statutární město Brno a který je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV

 

Komentáře nejsou povoleny.