Logolink_OP_VVV

UMĚNÍM K DĚTEM

Naše škola realizuje projekt „Uměním k dětem“,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013059, podpořený z výzvy MŠMT
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II

Konkrétní aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále jsou podporovány aktivity rozvíjející spolupráci školy
s rodiči dětí a žáků a odborníků z praxe v rámci komunitně osvětového setkávání a aktivity rozvíjející ICT.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MAP II

Naše škola je zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který realizuje statutární město Brno a který je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Aktivity jsou zaměřeny na kompetence pro demokratickou kulturu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV

 

Komentáře nejsou povoleny.