POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat klientů. Podmínkou poskytování služeb nezletilým žákům je souhlas jejich zákonného zástupce.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče a další nestátní subjekty.

Náplň ŠPP je uskutečňována v souladu s novelizací vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním platném znění.

ČINNOST ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE
Prevence rizikového chování, žáci se SVP, žáci nadaní a mimořádně nadaní.

Školní poradenské pracoviště: učebna č. 7, 1. patro, hlavní budova školy
Došlíkova 4185/48 (konzultační činnost po předchozí domluvě).
Zajišťuje výchovná poradkyně a metodička prevence Mgr. Irena Běhalová.

Kontakty
infoPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz
irena.behalovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

 Preventivní program školy 2023/2024

 

Komentáře nejsou povoleny.