Rozvrh hodin NOTIČKA a NAUKA O HUDBĚ pro školní rok 2022/2023

Rozvrh 2022/2023: KONZULTAČNÍ HODINY NAUKY O HUDBĚ pro výjimečně uvolněné žáky 4. a 5. ročníku hudebního oboru a učivo ke zkouškám z Nauky o hudbě

ROZVRHY HODIN povinně volitelných předmětů 2022/2023
pro žáky výuky hry na nástroj nebo zpěvu (od 4. ročníku
I. stupně hudebního oboru základního studia)

Klávesové nástroje (klavír, varhany, keyboard):
Kolektivní hudební praxe – čtyřruční hra, doprovody
pondělí 16.00–16.45ZUŠ Došlíkova učebna č. 12 | vyučuje Marie Šíchová
pondělí 16.00–16.45 | ZUŠ Došlíkova učebna č. 13 | vyučuje Mgr. Jana Kubová
pondělí 15.40–16.25 ZŠ Gajdošova učebna 5. B | vyučuje MgA. Eva Housková
pondělí 14.20–15.05 | sál ZUŠ Došlíkova | vyučuje Mgr. Marcela Hamrová Hoňková
úterý 14.20–15.05 ZUŠ Čejkovická učebna č. 6 | vyučuje BcA. Adam Závodský
středa 17.20–18.05 | ZUŠ Čejkovická učebna č. 4 | vyučuje Dagmar Menšíková
úterý 17.20–18.05 ZŠ Gajdošova učebna 4. A | vyučuje Mgr. Hana Koňárková
úterý 17.40–18.25 | ZUŠ Došlíkova učebna č. 11 | vyučuje Mgr. Leoš Kuba
středa 17.40–18.25 ZUŠ Čejkovická učebna č. 2 | vyučuje Mgr. Radmila Tkadlčíková
středa 17.40–18.25 | ZUŠ Došlíkova učebna č. 12 | vyučuje Bc. Miriam Dostálová, DiS.
čtvrtek 14.50–15.35 ZUŠ Čejkovická učebna č. 3 | vyučuje Mirjana Malíková Stefanović, dipl.p.
čtvrtek 16.40–17.25 | ZUŠ Došlíkova učebna č. 6 | vyučuje Stanislava Hricová, DiS.
čtvrtek 18.30–19.15 | ZUŠ Došlíkova učebna č. 10 | vyučuje MgA. Kornélie Valová
pátek 15.20–16.05 ZUŠ Čejkovická učebna č. 3 | vyučuje Bc. Marie Stratílková, DiS.
pátek 15.40–16.25 ZUŠ Došlíkova učebna č. 2 | vyučuje Mgr. et MgA. Magda Honzáková

Pěvecký sbor A (mladší žáci a žákyně)
pondělí 17:20–18:05 | ZUŠ Čejkovická učebna č. 5 | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor B (starší žáci a žákyně)
pondělí 18:10–18:55 | ZUŠ Čejkovická Komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura

Dechové nástroje:

Soubor zobcových fléten
úterý 16:30–17:15 | ZUŠ Čejkovická učebna č. 5 | vyučuje Josef Klimeš
Soubor zobcových fléten
středa 16:50–17:35 | ZUŠ Došlíkova učebna č. 13 | vyučuje Mgr. Kristýna Hrbáčková
Soubor příčných fléten
středa 16:50–17:35 | ZUŠ Čejkovická učebna č. 6 | vyučuje Mgr. Radmila Tkadlčíková
Komorní hra příčných fléten
pátek 16:00–16:45 | ZUŠ Došlíkova učebna č. 16 | vyučuje Mgr. Věra Křivá
Soubor klarinety, saxofony
pondělí 16:20–17:05 | ZŠ Merhautova | vyučuje Marie Winklerová
Cimbálová muzika
středa 16:00–17:35 | ZUŠ Došlíkova učebna č. 4 | vyučuje Mgr.art. Eva Chomoucká
Mladí brněnští symfonikové, symfonický orchestr Sdružení ZUŠ města Brna
pátek 16:00–19:15 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál, dělené zkoušky učebny 1. patra
šéfdirigentka MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

Smyčcové nástroje:
Přípravný smyčcový soubor
středa 16:50–17:35 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 3 | vyučuje Dagmar Kuchařová
Komorní soubor – smyčce
čtvrtek 16:50–18:20 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 13 | vyučuje MgA. Zuzana Křivá
Cimbálová muzika
středa 16:00–17:35 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 4 | vyučuje Mgr.art. Eva Chomoucká
Mladí brněnští symfonikové, symfonický orchestr Sdružení ZUŠ města Brna
pátek 16:00–19:15 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál, dělené zkoušky učebny 1. patra
šéfdirigentka MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

Kytara:
Kytarový soubor
mladších žáků (A)
pondělí 16:00–16:45 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Lenka Pokorná
Kytarový soubor mladších žáků (B)
pondělí 16:50–17:35 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Lenka Pokorná
Kytarový soubor starších žáků (A)
pondělí 17:40–18:25 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Mgr. Elena Petruková
Kytarový soubor starších žáků (B)
pondělí 18:30–19:15 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Mgr. Elena Petruková

Elektrická kytara:
Komorní hra – Rytmická skupina
pátek 16:05–16:50 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 1 | vyučuje Jiří Hanik

Zpěv:
Pěvecký sbor A (mladší žáci a žákyně)
pondělí 17:20–18:05 | ZUŠ Čejkovická učebna č. 5 | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor B (starší žáci a žákyně)
pondělí 18:10–18:55 | ZUŠ Čejkovická Komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Komorní zpěv
úterý 18:30–19:15 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 3 | vyučuje Mgr. Petr Julíček
Interpretace populárních žánrů I
středa 16:00–16:45 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 2 | vyučuje Mgr. et Mgr. Magda Honzáková
Interpretace populárních žánrů II
středa 16:50–17:35 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 2 | vyučuje Mgr. et Mgr. Magda Honzáková

Bicí:
Komorní hra na bicí nástroje
pondělí 17:40–18:25 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 1 | vyučuje MgA. Josef Novák

Akordeon:
Soubor akordeonů
pondělí 18:30–19:15 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 14 | vyučuje Mgr. Nikolaj Petruk

Komentáře nejsou povoleny.