HUDEBNÍ OBOR

Rozvrh hodin NOTIČKA a NAUKA O HUDBĚ pro školní rok 2021/2022

Rozvrh 2021/2022: KONZULTAČNÍ HODINY NAUKY O HUDBĚ pro výjimečně uvolněné žáky 4. a 5. ročníku hudebního oboru a učivo ke zkouškám z Nauky o hudbě

ROZVRHY HODIN povinně volitelných předmětů 2021/2022
pro žáky výuky hry na nástroj nebo zpěvu (zpravidla od 4. ročníku
I. stupně hudebního oboru základního studia)

Klávesové nástroje (klavír, varhany, keyboard):
Kolektivní hudební praxe | rozvrh hodin výuky stanovuje vyučující hry na klavír, varhany, keyboard
Pěvecký sbor A (mladších žáků)
pondělí 17:25–18:10 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor B (starší žákyně – dívky)
pondělí 18:15–19:00 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor C (starší žáci – chlapci)
pondělí 19:05–19:50 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura

Dechové nástroje:
Soubor zobcových fléten
úterý 16:30–17:15 | ZUŠ Čejkovická, č. 5 | vyučuje Josef Klimeš
Soubor zobcových fléten
středa 16:50–17:35 | ZUŠ Došlíkova, č. 3 | vyučuje Mgr. Kristýna Hrbáčková
Soubor příčných fléten
středa 16:50–17:35 | ZUŠ Čejkovická, č. 1 | vyučuje Mgr. Radmila Tkadlčíková
Komorní hra příčných fléten
čtvrtek 16:50–17:35 | ZUŠ Došlíkova, č. 16 | vyučuje Mgr. Věra Křivá
Soubor klarinety, saxofony
pondělí 16:20–17:05 | ZŠ Merhautova | vyučuje Marie Winklerová
Cimbálová muzika
středa 16:00–17:35 | ZUŠ Došlíkova, č. 4 | vyučuje Mgr.art. Eva Chomoucká
Mladí brněnští symfonikové, symfonický orchestr Sdružení ZUŠ města Brna
pátek 16:00–19:15 | ZUŠ, Došlíkova, koncertní sál, dělené zkoušky učebny 1. patra
šéfdirigentka MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

Smyčcové nástroje:
Přípravný smyčcový soubor
středa 16:50–17:35 | Došlíkova č. 16 | vyučuje Dagmar Kuchařová
Komorní soubor – smyčce
čtvrtek 16:50–18:20 | ZUŠ, Došlíkova č. 13 | vyučuje MgA. Zuzana Křivá
Cimbálová muzika
středa 16:00–17:35 | ZUŠ, Došlíkova č. 4 | vyučuje Mgr.art. Eva Chomoucká
Mladí brněnští symfonikové, symfonický orchestr Sdružení ZUŠ města Brna
pátek 16:00–19:15 | ZUŠ, Došlíkova, koncertní sál, dělené zkoušky učebny 1. patra
šéfdirigentka MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

Kytara:
Kytarový soubor
mladších žáků (A)
pondělí 16:00–16:45 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Lenka Pokorná
Kytarový soubor mladších žáků (B)
pondělí 16:50–17:35 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Lenka Pokorná
Kytarový soubor starších žáků (A)
pondělí 17:40–18:25 | Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Mgr. Elena Petruková
Kytarový soubor starších žáků (B)
pondělí 18:30–19:15 | Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Mgr. Elena Petruková

Zpěv:
Pěvecký sbor A (mladších žáků)
pondělí 17:25–18:10 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor B (starší žákyně – dívky)
pondělí 18:15–19:00 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor C (starší žáci – chlapci)
pondělí 19:05–19:50 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Komorní zpěv
úterý 16:50–17:35 | ZUŠ, Došlíkova č. 3 | vyučuje Mgr. Petr Julíček
Interpretace populárních žánrů
středa 16:30–17:15 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 2 | vyučuje Mgr. et Mgr. Magda Honzáková

Bicí:
Komorní hra na bicí nástroje
čtvrtek 17:40–18:25 | Došlíkova č.1 | vyučuje MgA. Josef Novák

Akordeon:
Soubor akordeonů
pondělí 16:00–16:45 | Došlíkova č. 14 | vyučuje Mgr. Nikolaj Petruk

 

Komentáře nejsou povoleny.