Historie ZUŠ

Historie Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

V roce 1953 byla zahájena samostatná činnost Hudební školy v Židenicích. Šest učitelů vyučovalo necelé dvě stovky žáků hře na klavír, housle, akordeon a sólovému zpěvu. Škola neměla vlastní budovu a tak byla prozatímně umístěna v hygienicky nevyhovujících místnostech s kamennou podlahou na Bubeníčkově ulici 101. Také se několik let vyučovalo v budově dnešní ZUŠ Charbulova 84, ve školách Gajdošova a Filipínského nebo ve čtyřech místnostech na Rokycanově ulici 28. Velkým zlomem v činnosti Hudební školy byla v roce 1961 školská reforma, která hudební školy přejmenovala na Lidové školy umění a rozšířila okruh jejich uměleckých činností o obory taneční, výtvarný a literárně dramatický. V říjnu téhož roku získala škola vlastní budovu – Dělnický dům na Kosmákově ulici 28 a od té doby se dá mapovat její vzestup. Každoročně přibývalo žáků, učitelů i vyučovaných předmětů. V roce 1963 byla výuka rozšířena o literárně dramatický obor, po dvou letech přibyl obor taneční a v roce 1967 také obor výtvarný.

V roce 1990 dochází k významné etapě v uměleckém školství. Stáváme se základní uměleckou školou. Od 1. ledna 1993 má škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem se stal nejdříve školský úřad Brno, nyní Jihomoravský kraj. V té době se také přihlásili původní vlastníci Dělnického domu na Kosmákově ulici. Ač jsme si byli vědomi, že jim budova byla odebrána neprávem, přesto jsme věřili, že o ni nepřijdeme. Nakonec jsme se po 45 letech, v roce 1998, přestěhovali do budovy v zahradě bývalé mateřské školy Došlíkova 48 v bezprostřední blízkosti lesoparku Bílá hora. Škola je od roku 1994 sídlem Mladých brněnských symfoniků – orchestru Sdružení Základních uměleckých škol města Brna. Tomuto svým rozměrem a obsazením mimořádnému a v rámci celého Jihomoravského kraje výjimečnému hudebnímu tělesu, složenému z nejlepších studentů a absolventů ZUŠ města Brna a blízkého okolí, poskytuje naše ZUŠ prostory pro pravidelné zkoušky, nástrojové vybavení, pedagogické a umělecké vedení i organizační zázemí. Od roku 1997 ZUŠ nese čestný název „Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose“ po židenickém rodáku, skladateli, profesoru konzervatoře a JAMU. Jméno této významné brněnské hudební osobnosti 20. století jsme tak zachovali pro další generace.

Absolventi Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose od roku 1984

Komentáře nejsou povoleny.