Historie ZUŠ

Historie Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

V roce 1953 byla zahájena samostatná činnost Hudební školy v Židenicích. Šest učitelů vyučovalo necelé dvě stovky žáků hře na klavír, housle, akordeon a sólovému zpěvu. Škola neměla vlastní budovu a tak byla prozatímně umístěna v hygienicky nevyhovujících místnostech s kamennou podlahou na Bubeníčkově ulici 101. Také se několik let vyučovalo v budově dnešní ZUŠ Charbulova 84, ve školách Gajdošova a Filipínského nebo ve čtyřech místnostech na Rokycanově ulici 28. Velkým zlomem v činnosti Hudební školy byla v roce 1961 školská reforma, která hudební školy přejmenovala na Lidové školy umění a rozšířila okruh jejich uměleckých činností o obory taneční, výtvarný a literárně dramatický. V říjnu téhož roku získala škola vlastní budovu – Dělnický dům na Kosmákově ulici 28 a od té doby se dá mapovat její vzestup. Každoročně přibývalo žáků, učitelů i vyučovaných předmětů. V roce 1963 byla výuka rozšířena o literárně dramatický obor, po dvou letech přibyl obor taneční a v roce 1967 také obor výtvarný.

V roce 1990 dochází k významné etapě v uměleckém školství. Stáváme se základní uměleckou školou. Od 1. ledna 1993 má škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem se stal nejdříve školský úřad Brno, nyní Jihomoravský kraj. V té době se také přihlásili původní vlastníci Dělnického domu na Kosmákově ulici. Ač jsme si byli vědomi, že jim budova byla odebrána neprávem, přesto jsme věřili, že o ni nepřijdeme. Nakonec jsme se po 45 letech, v roce 1998, přestěhovali do budovy v zahradě bývalé mateřské školy Došlíkova 48 v bezprostřední blízkosti lesoparku Bílá hora. Škola je od roku 1994 sídlem Mladých brněnských symfoniků – orchestru Sdružení Základních uměleckých škol města Brna. Tomuto svým rozměrem a obsazením mimořádnému a v rámci celého Jihomoravského kraje výjimečnému hudebnímu tělesu, složenému z nejlepších studentů a absolventů ZUŠ města Brna a blízkého okolí, poskytuje naše ZUŠ prostory pro pravidelné zkoušky, nástrojové vybavení, pedagogické a umělecké vedení i organizační zázemí. Od roku 1997 ZUŠ nese čestný název „Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose“ po židenickém rodáku, skladateli, profesoru konzervatoře a JAMU. Jméno této významné brněnské hudební osobnosti 20. století jsme tak zachovali pro další generace.

Absolventi Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose od roku 1984

První kronika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose od založení školy

Komentáře nejsou povoleny.