1 Komenský před školou malinkýŠkolní vzdělávací program
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Stavíme dům od základů.
J. A. Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo závazný rámec: Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. Na základě tohoto dokumentu vytvořili členové pedagogického sboru Školní vzdělávací program Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose (ŠVP). Proces tvorby ŠVP probíhal povinně v rámci kurikulární reformy vzdělávací soustavy ČR, aby ZUŠ mohla  i nadále zůstat skutečnou školou. ŠVP jsme vytvářeli s přihlédnutím k zájmům žáků, k současným trendům a směrům v umění, ke specifikům naší školy atd. Díky ŠVP může naše ZUŠ nabídnout žákům v rámci vzdělávání  zajímavé aktivity například výuku populárních žánrů v sólovém zpěvu nebo výuku hudební skladby.

Školní vzdělávací program

Komentáře nejsou povoleny.