Zřizovatel školy Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno

Název školy
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno,
Došlíkova 48, příspěvková organizace

Animace-KONTAKTY

Telefon  +420 548 212 105
Mobil     +420 774 491 431
E-mail    infozus-brno.cz
Web       www.zus-brno.cz

Zobrazit na Google mapách →

 

ID datová schránka 9k5gh4k
IČO 62 156 748
IZO 062 156 748

Korespondenční adresa
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose,
Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace
Došlíkova 4185/48 636 00 Brno

Údaje pro platbu úplaty za vzdělávání v ZUŠ (školné)
číslo účtu: 27436621/0100
Úplata za vzdělávání se platí zpravidla převodem na účet 27436621/0100, pod variabilním symbolem daným školou, a to buď pololetně nebo ročně. Splatnost školného za I.pololetí je do 20. srpna, za II.pololetí do 15. února. Výše školného se řídí vyhláškou č.70/2019 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výuka v ZUŠ je pro žáky přípravného studia, základního studia I. a II. stupně je dotována státem, rodiče platí jen příspěvek na provoz školy. Podmínky výběru školného podrobně řeší Školní řád.
Školné lze zaplatit i hotově v době úředních hodin v kanceláři ZUŠ.

Úřední hodiny v kanceláři školy během prázdnin 
středa:   od 10:00 do 11:00 hodin

Úřední hodiny v kanceláři školy během školního roku 
pondělí: od 8:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 16:00 hodin
úterý:     od 8:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:30 hodin
středa:   od 9:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin
čtvrtek:  od 8:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:30 hodin
pátek:    od 8:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:30 hodin

Přijímání podnětů a informace o škole zajišťuje podatelna
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose pro veřejnost
Provozní doba v průběhu školního roku:
pondělí až pátek vždy od 13:00 hodin do 14:30 hodin.

Ředitelka školy:
Mgr. Lenka Jeřábková
E-mail: infoPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Statutární zástupkyně ředitelky:
Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová
E-mail: infoPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
(viz. čl. 37 Nařízení „GDPR“ a čl. 14 zákona 110/2019 Sb.)

J. K. accounting s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno
IČ 02734168
Telefon: 725 654 319
E-mail: gdpr@jkaccounting.cz
Bc. Adriana Blechová
Více» GDPR

Jak se k nám dostanete?
Příjezd osobním autem
Zaparkovat můžete přímo před hlavní budovou. Při jízdě z centra pojedete po ulici Táborská, u Dělnického domu odbočíte na Bělohorskou, poté první odbočkou vlevo až nahoru na konec ulice Došlíkova.a první odbočkou vlevo vyjedete až na konec ulice Došlíkova k hlavní budově školy.
V budově Došlíkova je bezbariérově řešeno pouze přízemí.
Doprava tramvají
Z centra Brna konečná linky tramvaje č. 9 (Juliánov).
Doprava autobusem
Ze Staré Osady č. 58 a č. 78,  zastávka Poliklinika Židenice.

Další místa poskytovaného vzdělávání:
ZUŠ, Čejkovická 4237/8, 628 00 Brno-Vinohrady
tel: 544 232 947
Budova má bezbariérový přístup.

ZŠ Krásného 3191/24, 636 00 Brno-Juliánov
tel. 548 533 631

ZŠ Gajdošova 1282/3, 615 00 Brno-Židenice

ZŠ Merhautova 932/37, 613 00 Brno-Černá Pole

    

Hlavní budova ZUŠ, Došlíkova 48                  Odloučené pracoviště ZUŠ, Čejkovická 8

Správce webových stránek neshromažďuje osobní údaje návštěvníků stránek. Cookies využívá pouze za účelem zajištění nezbytného provozu webových stránek (technické cookies).

Komentáře nejsou povoleny.