ODHLÁŠENÍ ZE ZUŠ
Ukončení docházky do ZUŠ podrobně řeší vyhláška č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání (dostupná k nahlédnutí na těchto stránkách v sekci LEGISLATIVA). 
Podle této vyhlášky žák přestává být žákem školy (mimo jiné) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. Formulář k ukončení docházky proto, prosím, vyplňte a podepsaný doručte do kanceláře školy zástupkyni ředitelky.
Odhláška ze ZUŠ

Komentáře nejsou povoleny.