Blahopřejeme k přijetí na konzervatoř

Máme velkou radost z úspěchu Elišky Houskové, nadané klavíristky ze třídy paní učitelky
MgA. Evy Houskové, která úspěšně složila talentové zkoušky a byla přijata ke studiu na
Konzervatoř v Brně.
Elišce přejeme mnoho úspěchů v nadcházejícím studiu i dalším uměleckém růstu.

Blahopřejeme k úspěšnému přijetí na taneční konzervatoř

Je nám ctí, že můžeme pogratulovat žákyni tanečního oboru ZUŠ Čejkovická
Šárce Ošlejškové a zároveň i její učitelce Evě Šopíkové k přijetí na Taneční konzervatoř v Brně.
Šárce blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí a úspěchů v profesionální dráze.

Komentáře nejsou povoleny.