Výtvarný obor

Ve výtvarných ateliérech ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose vyučujeme nejen výtvarnou tvorbu, ale i výtvarnou kulturu. Naší snahou je vychovávat z dětí citlivé lidi, kteří jsou vnímaví k životnímu prostředí, ve kterém žijí, záleží jim na něm a mají empatii k ostatním lidem. Baví je estetické vnímání světa. Výtvarné tvoření se pro ně stává celoživotním koníčkem, ale pro mnohé i profesí. Žáky, kteří mají zájem a patřičné předpoklady, připravujeme na talentové zkoušky na umělecké školy.

Cílem výtvarného studia ZUŠ je naučit žáka aktivně užívat vizuální prostředky k rozvoji jeho smyslového vnímání, k projevování subjektivity a ke komunikačnímu uplatnění. Tyto dovednosti jsou stále důležitější v době převahy obrazové komunikace, jež staví na vizualitě, symbolizaci, metaforách … Výtvarná výchova je tak nezbytnou a nenahraditelnou součástí všeobecného i profesně zaměřeného vzdělávání, které umožňuje žákům a studentům orientovat se a aktivně pohybovat v nepředvídatelně se vyvíjející realitě.

Ve výtvarné činnosti dítě rozvíjí celou řadu svých schopností a dovedností: tvořivost a fantazii, zrakovou paměť a představivost, psychickou soustředěnost, mnohostranné smyslové vnímání a rozlišování, jemné psychomotorické schopnosti, výrazovou spontaneitu, sociální citlivost atd. Každá z nich je součástí obecnější schopnosti zkoumat a poznávat svět i sebe sama v něm prostřednictvím výtvarných aktivit.
Při výtvarných aktivitách žáci často s překvapením objevují zdánlivé samozřejmosti. Zjištění, že pozorný ohled k maličkostem může přinášet  zajímavá překvapení a odhalení, to je první motivační podnět k uměleckému i k vědeckému nebo filosofickému vztahu ke světu. Výtvarný obor vyučujeme v hlavní budově ZUŠ na Došlíkově 48 v Brně-Židenicích. Jsou zde dva nadstandardně vybavené výtvarné ateliéry, pece na vypalování keramiky i smaltu, grafické lisy, malířské stojany, knihovna uměleckých publikací i vybavení pro moderní obory – výuku fotografie, počítačové grafiky a grafického designu. Průběžnou prezentaci studijních výsledků a prací žáků výtvarného oboru zajišťujeme v „Galerii Pod Bílendou“ – v komunikačních prostorách hlavní budovy.

AnimaceANDREA1AnimaceŠÁRKA1AnimaceSÁRA2AnimaceBÁRA2AnimaceGITA1AnimaceERIKA2AnimaceVENDULAAnimacePAVEL2AnimaceLÍDA1Autoportrét – animace žáků výtvarného oboru 

KALENDÁŘ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ 2023

Komiks PNGKNÍŽKA PRO RADOST K 65. VÝROČÍ ZUŠ
PODÍVEJTE SE NA SPOLEČNÉ DÍLO
ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ!
 

Komentáře nejsou povoleny.