000f JO jasMRŇAVÉ 2018 balerinkaTANEČNÍ KURZ PRO NEJMENŠÍ

Kapacita tanečního kurzu Balerinka je pro školní rok 2023/2024 zcela naplněna.

Taneční kurz pro nejmenší Balerinka pořádaný Základní uměleckou školou PhDr. Zbyňka Mrkose je organizován v rámci doplňkové činnosti školy. Účastníci kurzu nejsou žáky ZUŠ a výstupem kurzu není vysvědčení. Platnost přihlášení do kurzu je jen na příslušný školní rok.
V ceně jsou zahrnuty náklady na organizační a metodické zajištění kurzu.

Taneční kurz Balerinka byl otevřen na pracovišti ZUŠ Došlíkova. Ve školním roce 2023/2024 začal kurz v polovině září a končit bude na konci května. V další organizaci pro něj platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhá v době prázdnin apod.

I. blok září 2023–leden 2024: výuka byla zahájena 14. září 2023.

Cena (I. blok září–leden): 1450 Kč (1 lekce 60 minut týdně, kolektivní výuka).
Počet lekcí stanoven při domluvě rozvrhu s lektorkou podle kalendáře na konkrétní časový blok.

II. blok pokračování únor– květen 2024 výuka bude zahájena počátkem února 2024.

Obsah kurzu: základní pohybová průprava, baletní hrátky, pohybové a taneční hry.

Místo výuky: taneční sál hlavní budovy Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48.

Rozvrh kurzu pro nejmenší ve školním roce 2023/2024: čtvrtek 14.55–15.55 hodin.

Vedoucí kurzu: MgA. Eva Šeneklová.

Přihlášky pro školní rok 2023/2024 již prosím nezasílejte. Přihlašování bylo ukončeno.
Kapacita tanečního kurzu je již zcela zaplněna. Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v době přijímacích zkoušek. Více: https://www.zus-brno.cz/o-skole/prijimaci-zkousky/
V květnu 2024 lze přihlášku zaslat elektronicky na:

info@zus-brno.cz
nebo na korespondenční adresu školy:
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace
Došlíkova 4185/48 636 00 Brno

Zájemci budou kontaktováni.

Přihláška do tanečního kurzu Balerinka / PDF

Přihláška do tanečního kurzu Balerinka / Word

Komentáře nejsou povoleny.