000f JO jasMRŇAVÉ 2018 balerinkaTANEČNÍ KURZ PRO NEJMENŠÍ

Taneční kurz Balerinka v době nouzového stavu on-line nevyučujeme. Další pak vyplyne z toho, kdy bude opět možné kurz otevřít (tj. vrácení nebo snížení kurzovného, případná částečná náhrada atd.).

COVID 19 – informace k provozu ZUŠ

Taneční kurz pro nejmenší Balerinka pořádaný Základní uměleckou školou PhDr. Zbyňka Mrkose je organizován v rámci doplňkové činnosti školy. Účastníci kurzu nejsou žáky ZUŠ a výstupem kurzu není vysvědčení. Platnost přihlášení do kurzu je jen na příslušný školní rok.
V ceně jsou zahrnuty náklady na organizační a metodické zajištění kurzu.

Taneční kurz Balerinka bude opět otevřen na pracovišti ZUŠ Došlíkova. Ve školním roce 2020/2021 začne kurz v polovině září a končit bude na konci května. V další organizaci pro něj platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhá v době prázdnin apod.

I. blok září 2020–leden 2021: výuka byla zahájena v týdnu od 17. září 2020.

Cena (I. blok říjen–leden): 1250 Kč (1 lekce 60 minut týdně, kolektivní výuka).
Počet lekcí stanoven při domluvě rozvrhu s lektorkou podle kalendáře na konkrétní časový blok.

II. blok pokračování únor– květen 2021: výuka bude zahájena počátkem února 2021

Obsah kurzu: základní pohybová průprava, baletní hrátky, pohybové a taneční hry.

Místo výuky: taneční sál hlavní budovy Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

Vedoucí kurzu: MgA. Eva Šeneklová

Přihlášky možno zaslat elektronicky na:
info@zus-brno.cz
nebo na korespondenční adresu školy:
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace
Došlíkova 4185/48 636 00 Brno

Zájemci budou kontaktováni.

Přihláška do tanečního kurzu Balerinka / PDF

Přihláška do tanečního kurzu Balerinka / Word

 

Komentáře nejsou povoleny.