000f JO jasMRŇAVÉ 2018 balerinkaTANEČNÍ KURZ PRO NEJMENŠÍ

Taneční kurz pro nejmenší Balerinka pořádaný Základní uměleckou školu PhDr. Zbyňka Mrkose je organizován v rámci doplňkové činnosti školy. Účastníci kurzu nejsou žáky ZUŠ a výstupem kurzu není vysvědčení. Platnost přihlášení do kurzu je jen na příslušný školní rok.
V ceně jsou zahrnuty náklady na organizační a metodické zajištění kurzu.

Do tanečního kurzu Balerinka se lze přihlásit bez talentových zkoušek
(kurz pro děti od čtyř let bude otevřen na pracovišti ZUŠ Došlíkova).

V letošním školním roce 2018/2019 kurz začal opět na počátku října a končit bude na konci května. V další organizaci pro něj platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhá v době prázdnin apod.

I. blok říjen 2018–leden 2019: výuka byla zahájena v úterý 2.10. a ve středu 3.10. 2018.

Cena (I. blok říjen–leden): 1250 Kč (1 lekce 60 minut týdně, kolektivní výuka).
Počet lekcí stanoven při domluvě rozvrhu s lektorkou podle kalendáře na konkrétní časový blok.

II. blok pokračování únor– květen 2019: výuka bude zahájena v týdnu od 5. února 2019

Obsah kurzu: základní pohybová průprava, baletní hrátky, pohybové a taneční hry.

Místo výuky: taneční sál hlavní budovy Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

Vedoucí kurzu: MgA. Eva Šeneklová

Předpokládaný rozvrh kurzů Balerinka ve školním roce 2018/2019
BALERINKA B:  úterý 16:40 – 17:40 hodin
BALERINKA A:  středa 16:50 – 17:50 hodin

Přihlášky možno zaslat elektronicky na:
info@zus-brno.cz
nebo na korespondenční adresu školy:
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace
Došlíkova 4185/48 636 00 Brno

Zájemci budou kontaktováni.

Přihláška do tanečního kurzu Balerinka

 

Komentáře nejsou povoleny.