Balerinka logo 24.4.2017

Taneční kurz pro nejmenší Balerinka pořádaný Základní uměleckou školu PhDr. Zbyňka Mrkose
Kurz je organizován v rámci doplňkové činnosti školy. Účastníci kurzu nejsou žáky ZUŠ a výstupem kurzu není vysvědčení. Platnost přihlášení do kurzu je jen na příslušný školní rok.
V ceně jsou zahrnuty náklady na organizační a metodické zajištění kurzu.

Do tanečního kurzu „Balerinka“ se lze přihlásit bez talentových zkoušek
(kurz pro děti od čtyř let bude otevřen pouze při dostatečném zájmu na pracovišti ZUŠ Došlíkova).

Kurz začal na počátku října a končit bude na konci května. V další organizaci pro něj platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhá v době prázdnin apod.

I. blok říjen 2017–leden 2018: výuka byla zahájena v úterý 2.10. 2017.

Cena (I. blok říjen–leden): 1250 Kč (1 lekce 60 minut týdně, kolektivní výuka).
Počet lekcí stanoven při domluvě rozvrhu s lektorkou podle kalendáře na konkrétní časový blok.

II. blok pokračování únor– květen 2018: výuka zahájena v týdnu od 12.2. 2018

Obsah kurzu: základní pohybová průprava, baletní hrátky, pohybové a taneční hry.

Místo výuky: taneční sál hlavní budovy Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

Vedoucí kurzu: MgA. Eva Šeneklová

Rozvrh kurzu:
Balerinka A: 15:45 – 16:45 hodin
Balerinka B: 16:45 – 17:45 hodin

Přihlášky možno zaslat na adresu info@zus-brno.cz.
Zájemci budou kontaktováni.

Přihláška do kurzu Balerinka

 

Komentáře nejsou povoleny.