TANEČNÍ KURZ PRO NEJMENŠÍ

Taneční kurz pro nejmenší Balerinka pořádaný Základní uměleckou školou PhDr. Zbyňka Mrkose je organizován v rámci doplňkové činnosti školy. Účastníci kurzu nejsou žáky ZUŠ a výstupem kurzu není vysvědčení. Platnost přihlášení do kurzu je jen na příslušný školní rok.
V ceně jsou zahrnuty náklady na organizační a metodické zajištění kurzu.

Taneční kurz Balerinka byl otevřen na pracovišti ZUŠ Došlíkova. Ve školním roce 2024/2025 začne kurz v polovině září a končit bude na konci května. V další organizaci pro něj platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhá v době prázdnin apod.

I. blok září 2024–leden 2025: výuka bude zahájena ve druhé polovině září 2024.

Cena (I. blok září–leden): 1450 Kč (1 lekce 60 minut týdně, kolektivní výuka).
Počet lekcí stanoven při domluvě rozvrhu s lektorkou podle kalendáře na konkrétní časový blok.

II. blok pokračování únor– květen 2025 výuka bude zahájena počátkem února 2025.

Obsah kurzu: základní pohybová průprava, baletní hrátky, pohybové a taneční hry.

Místo výuky: taneční sál hlavní budovy Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48.

Rozvrh kurzu pro nejmenší ve školním roce 2024/2025: bude upřesněn.

Vedoucí kurzu: MgA. Eva Šeneklová.

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v době přijímacích zkoušek do tanečního oboru: 24. a 31. května 2024. Přihlášku do kurzu Balerinka lze zaslat elektronicky na:
info@zus-brno.cz
nebo na korespondenční adresu školy:
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace
Došlíkova 4185/48 636 00 Brno

Zájemci budou kontaktováni.

Přihláška do tanečního kurzu Balerinka pro školní rok 2024-2025 / PDF

Přihláška do tanečního kurzu Balerinka pro školní rok 2024.2025 / Word

Komentáře nejsou povoleny.