B

Předběžné žádosti o přijetí přijímáme elektronicky:
Elektronická přihláška do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
(Doporučeným prohlížečem pro vyplňování přihlášky je Google Chrome).
Informace o zpracování osobních údajů.

Vážení rodiče, vážení zájemci o studium v základní umělecké škole,
rádi podpoříme Váš zájem, případně zájem Vaší dcery nebo Vašeho syna, o docházku do ZUŠ ve školním roce 2021/2022.
Vyplnění přihlášky je první nezbytný administrativní krok. Proces přijetí vyžaduje provedení talentové zkoušky, protože podmínkou přijetí žáka ke studiu v základní umělecké škole je pro děti od pěti let věku prokázání předpokladů ke vzdělávání v ZUŠ a pro uchazeče od sedmi let vykonání talentové přijímací zkoušky. Pro vaše děti bude vstup do naší školy snadnější, pokud budete vědět, jak jsou při zápisu v jednotlivých oborech ověřovány předpoklady pro studium.

Přijímací zkoušky

HUDEBNÍ OBOR
Pro děti od 5 let: přípravné studium hudebního oboru – NOTIČKA.
Pro děti od 7 let: výuka hry na nástroj.
Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus – uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus.
V hudebním oboru vyučujeme pro žáky od 7 let hru na hudební nástroje:
kytara
/ zobcová flétna / příčná flétna / klarinet / saxofon / hoboj / trubka / housle / violoncello / kontrabas / sólový zpěv / bicí / cimbál / akordeon / keyboard / elektrická kytara / varhany / klavír
Upozornění: v případě, že se chce žák hlásit na studijní zaměření hra na klavír a nemáte klavír doma, vyberte jiný nástroj. Elektrické klávesy klavír nenahradí, výuka i hra na klávesy probíhá jiným způsobem.

Předpoklady pro studium jsou u talentových zkoušek ověřovány prostřednictvím těchto činností:
Přípravné studium hudebního oboru (děti od 5 let) Více »
U zápisu jsou předpoklady pro studium v ZUŠ zjišťovány prostřednictvím těchto činností:
● zpěv písně,
● zopakování zpívaného tónu,
● zopakování vytleskaného rytmu.

Hudební obor (nástrojová výuka pro žáky od 7 let) Více »
Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím níže uvedených činností a na základě posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje:
● zpěv písně (intonace),
● zopakování zpívaného tónu, rozlišení tónů (sluch),
● zopakování vytleskaného rytmu (rytmus).

VÝTVARNÝ OBOR
Pro děti od 5 let. Vzhledem k epidemické situaci proběhne v letošním roce talentová zkouška distančně. Po vyplnění přihlášky zájemci o studium výtvarného oboru v termínu od 18. května do 4. června 2021 zašlou na e-mail školy nebo doručí do hlavní budovy jednu až dvě domácí výtvarné práce (kresbu nebo malbu dle vlastního výběru) svědčící o talentových předpokladech. Předpoklady pro studium budou ověřovány na základě této kresby nebo malby na volné téma. Prosíme, aby na přední straně výtvarné práce bylo čitelně uvedeno jméno, příjmení a věk dítěte.
Kresba a malba / Keramika a prostorová tvorba / Fotografie / Grafika a grafický design / Výtvarná kultura / Přípravné studium výtvarného oboru
Prohlédněte si: KALENDÁŘ pro rok 2021 – kreslili žáci výtvarných ateliérů
Přípravné studium výtvarného oboru
Studijní zaměření výtvarného oboru
Pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria:
●  kompozice výtvarného díla, spontánnost kresby,
●  barevná skladba.

TANEČNÍ OBOR
Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzuje rytmika a pohybové dovednosti. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k zápisu sportovní oděv.
Přípravné studium tanečního oboru
Základní studium tanečního oboru
Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je uchazeč hodnocen v těchto oblastech:
● pohybové schopnosti,
● rytmika (zopakování rytmu, dodržení rytmu),
● fyzické dispozice.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti žáka a přednes předem připraveného krátkého textu (poezie/próza).
Přípravné studium literárně dramatického oboru
Základní studium literárně dramatického oboru
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka.  Jsou posuzovány v níže uvedených činnostech:
● přednes předem připraveného textu (poezie/próza),
● pohybové schopnosti,
● kreativita a samostatnost.

NástrojeZUŠ

Komentáře nejsou povoleny.