01A2

„Každé dítě je umělec,
těžké je jím zůstat v dospělosti.“
Pablo Picasso

Přípravné studium výtvarného oboru

Cílem studia je podněcovat žáky k tvořivé práci a podchytit hravou formou jejich zájem o výtvarné aktivity. Výtvarný projev je ovlivněn řadou schopností, jejichž rozvíjení se promítá do utváření osobnosti žáka. Náplní výuky je proto zpočátku intuitivní a postupně vědomé používání elementárního výtvarného jazyka, základních materiálů a nástrojů. Ve výuce jsou zastoupeny nejrůznější výtvarné aktivity, výtvarné projekty, spontánní výtvarné hry a experimenty obohacující citový život žáků. Obsahem výuky jsou také receptivní výtvarné činnosti (například seznamování s výtvarnou kulturou, poslech pohádek, příběhů, hudebních skladeb). Jsou posilovány přirozené poznávací procesy žáků (např. zvídavost, zájem, nápaditost, radost z objevování). V rámci kolektivní výuky jsou také zastoupeny aktivity podporující sbližování dětí (např. kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách) a činnosti podporující vůli, vytrvalost a trpělivost.

Na rozdíl od různých úzce specializovaných kurzů, klade výuka ve výtvarném oboru ZUŠ důraz na všestranný rozvoj dítěte a seznamuje ho s většinou výtvarných technik.
Žáci dochází na výuku 1x týdně. Vyučovací lekce trvá 3×45 min. (tzn. celkem dvě hodiny a 15 minut). Veškeré pomůcky na výuku zajišťuje škola.

animace kočka

Komentáře nejsou povoleny.