14Studijní zaměření TO
Taneční výchova

Taneční obor poskytuje vzdělávání v tanci lidovém, klasickém i současném.
Má-li vaše dítě rádo pohyb, dopřejte mu poznávat tanec od prvních tanečních krůčků až po ty složitější, inspirované novými trendy a směry, které tanec přináší.
V hodinách tance se žáci formou her a cvičení přiměřených jejich věku seznamují se základním držením těla, vnímáním a orientací v prostoru, prací ve skupině, rozvíjejí pohybovou fantazii, hudebnost a přirozený dětský projev.
Taneční průprava ve vyšších ročnících prohlubuje získané znalosti a návyky. Zvyšuje se celková pohyblivost, pružnost, koordinace, rozvíjí se hudební a prostorové cítění.
Výuka se programově dělí na jednotlivé předměty, tedy na klasickou taneční techniku, lidový tanec a současný tanec a zároveň se vyučuje předmět taneční praxe a improvizace. V tanečních hodinách se procvičují choreografie, tvoří vystoupení, starší žáci dostávají prostor pro vlastní tvorbu. Každoročně žáci vystupují pro veřejnost, účastní se místních kulturních akcí a rádi se propojujeme také s dalšími obory ZUŠ. Na naší škole se snažíme vychovat ne „špičkového tanečníka“, ale nabídnout prostor pro lásku k tanci a divadlu, obohacení a rozvoj osobnosti tancem-pohybem.

Výuku zprostředkovávají kvalifikované vyučující s dlouholetou pedagogickou i divadelní praxí, hodiny probíhají v příjemně vybavených tanečních sálech s doprovodem korepetitorky i reprodukovanou hudbou.

Komentáře nejsou povoleny.