01C

„Umění činí viditelným neviditelné.“
Paul Klee, malíř, pedagog.

Studium výtvarného oboru

Studium výtvarného oboru se skládá z přípravného studia (pro žáky od pěti let) a základního studia (pro žáky od sedmi let). Základní studium výtvarného oboru se dělí na dva cykly (stupně), z nichž první trvá 7 let a druhý 4 roky.

Na rozdíl od různých úzce specializovaných kurzů, klade výuka ve výtvarném oboru ZUŠ důraz na všestranný rozvoj dítěte a seznamuje ho s většinou výtvarných technik.
Všestranné znalosti získané v průběhu studia mohou žáci uplatnit v celé řadě profesí. V případě zájmu a při odpovídajících schopnostech jsou u nás žáci připravování k přijímacím zkouškám na vyšší stupeň škol s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Žáci dochází na výuku 1x týdně. Vyučovací lekce trvá 3×45 min., tzn. celkem dvě hodiny a 15 minut. Veškeré pomůcky na výuku zajišťuje škola.

Práce žáků výtvarného oboru najdete zde:
Galerie výtvarných prací
Archiv výtvarného oboru

Ve výtvarném oboru vyučujeme přípravné studium a v základním studiu dvě studijní zaměření:
výtvarná tvorba a výtvarná kultura
a
základní studium výtvarného oboru.

Komentáře nejsou povoleny.