31 flétny

Základní studium hudebního oboru

Základní studium hudebního oboru od 1. ročníku se liší podle jednotlivých oborů a vybraného hudebního nástroje. Dělí se na dva cykly (stupně), z nichž první trvá 7 let a druhý 4 roky.

Žáci absolvují jednu hodinu týdně výuky hlavního oboru (hry na hudební nástroj), jednu hodinu týdně předmětu nauka o hudbě (od 1. do 5. ročníku). Od 4. ročníku pak navštěvují i další předměty – např. komorní nebo souborovou hru.

Délka vyučovací hodiny je 45 minut. U mladších dětí se tato hodina může půlit – tedy na 2x 25 minut týdně.

Školní vzdělávací program ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Moto ŠVP:
Stavíme dům od základů.
J. A. Komenský

V hudebním oboru vyučujeme studijní zaměření:

Hra na klavír

Hra na varhany

Hra na elektronické klávesové nástroje

Hra na housle

Hra na violu

Hra na violoncello

Hra na kontrabas

Hra na zobcovou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Hra na hoboj

Hra na klarinet

Hra na saxofon

Hra na trubku

Hra na lesní roh

Hra na trombon

Hra na klasickou kytaru

Hra na elektrickou kytaru

Hra na bicí nástroje

Sólový zpěv

Zpěv populárních žánrů

Hra na akordeon

Hra na cimbál

Všeobecné poznámky k učebním plánům hudebního oboru

Animace15.8.

Komentáře nejsou povoleny.