Vážení rodiče,
rádi podpoříme Váš zájem o docházku Vaší dcery nebo Vašeho syna do přípravného studia hudebního oboru pro školní rok 2020/2021. Vyplnění přihlášky je však jen první nezbytný administrativní krok. Proces přijetí se neobejde bez Vaší přítomnosti, aby mohlo být provedeno prokázání předpokladů ke vzdělávání v ZUŠ. Preferujeme Vaši osobní účast.
Ve výjimečných případech, s ohledem na mimořádnou situaci, je však v letošním roce možné rezervovat si čas a zúčastnit se příjímacího řízení i distanční formou – v hudebním oboru přes aplikaci Skype.
Pro Vaše děti bude vstup do naší školy snadnější, pokud budete vědět, jak jsou při zápisu ověřovány předpoklady pro studium. Věnujte proto pozornost dalšímu textu.

NOTIČKA
Přijímací zkoušky nových žáků
do přípravného studia hudebního oboru
pro školní rok 2020/2021
středa 24., čtvrtek 25. a pondělí 29. června 2020

Přípravné studium hudebního oboru (děti od 5 let)
U zápisu jsou předpoklady pro studium v ZUŠ zjišťovány prostřednictvím těchto činností: uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus. Zkouška trvá okolo 5–10 minut.

pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 5 let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6 let

NOTIČKA – forma výuky: dvouleté studium
V prvním roce:
hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na Orffovy nástroje).
Ve druhém roce:
hudební teorie
přípravná hra na nástroj.


JO JO LUXUS MALÉ

NOTIČKA
ROZVRH HODIN PŘÍPRAVNÉHO STUDIA
K I. STUPNI HUDEBNÍHO OBORU

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021


NOTIČKA – 1. ročník
přípravného studia

NOTIČKA GAJDOŠOVA – 1. ročník přípravného studia
úterý 13:15–14:00 | pracoviště ZUŠ v ZŠ Gajdošova | vyučuje Bc. Miriam Dostálová, DiS.

NOTIČKA DOŠLÍKOVA – 1. ročník přípravného studia
středa 16:00–16:45 | ZUŠ Došlíkova, č. 14 | vyučuje MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

NOTIČKA ČEJKOVICKÁ – 1. ročník přípravného studia
čtvrtek 15:40–16:25 | ZUŠ Čejkovická 8, učebna č. 2 | vyučuje Bc. Miriam Dostálová, DiS.

U Notičky – 1. ročníku přípravného studia se rozlišení vztahuje pouze ke dnům v týdnu a jednotlivým pracovištím školy, vybrat si tedy můžete jakoukoliv skupinu.

NOTIČKA II. – 2. ročník přípravného studia
Žáci 5 až 7 let, kteří již navštěvovali 1. ročník Notičky.
2. ročník přípravné hudební výchovy je v rozvrhu pouze v jedné časové variantě (dle počtu dětí):
pátek 15:10–15:55 | ZUŠ Došlíkova, č. 14 | vyučuje MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

Animace-1.-máj01Hudební činnosti patří k nejkomplexnějším
a zároveň nejpřirozenějším dětským aktivitám.

Mají velmi úzkou souvislost s dalšími činnostmi, jako jsou aktivity výtvarné, pohybové a rozumové. Výzkumy prokázaly, že rozvoj hudebního sluchu přispívá k lepší vnímavosti při výuce cizích jazyků. Díky zpěvu dochází k lepšímu okysličování orgánů lidského těla, zvětšuje se dechová kapacita plic. Pěvecké aktivity dále podporují správnou činnost hlasivek, mají význam při rozvoji řeči, léčbě koktavosti. Hra na hudební nástroje a pohybové činnosti kultivují motoriku, přispívají k lepší koordinaci pohybů, k orientaci v prostoru. Hudební aktivity ovlivňují v neposlední řadě i rozvoj myšlení.

NOTIČKA – přípravné studium ke vzdělávání
v základním studiu I.stupně hudebního oboru ZUŠ

Přípravné studium je specializovaná třída pro nejmenší budoucí muzikanty. V prvním roce děti navštěvují skupinovou přípravnou hudební výchovu, kde si hravou formou osvojují základní hudební znalosti a dovednosti. Výuka je zaměřena na hudebně pohybové aktivity, všeobecné seznámení dětí s hudbou, hudebními nástroji, notovým zápisem, lidovými i umělými písněmi a říkadly. Hlavním cílem přípravného studia je vzbudit v dětech  zájem, zvídavost, rozvíjet sluch a intonaci. Vzdělávání v přípravném studiu zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Více » Přípravné studium – školní vzdělávací program »

Ve druhém roce pak toto skupinové vyučování probíhá 1x týdně a současně 1x týdně žák navštěvuje výuku vybraného hudebního nástroje, kde se učí základům hry. Po absolvování přípravného studia jsou pak žáci zařazeni do základního studia hudebního oboru. Podmínkou k zařazení do 1. ročníku jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.

 

Komentáře nejsou povoleny.