Přípravné studium

Přípravná taneční výchova podchycuje hravou formou zájem dětí o tanec. Zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků o taneční vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním pohybovým návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Žáci se učí při pohybu vnímat živý hudební doprovod. Proto je součástí výuky úzká spolupráce tanečního a hudebního pedagoga. Základem práce korepetitora ve vyučování je improvizace, vycházející důsledně z cítění pohybu. 

 INFORMACE O KURZU BALERINKA PRO NEJMLADŠÍ TANEČNICE

Komentáře nejsou povoleny.