A

Soubory a orchestr Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose,
Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace

Rozvrhy hodin souborů ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose ve školním roce 2021/2022

V ZUŠ mají žáci hudebního oboru možnost poprvé zažít výjimečný pocit hudební
sounáležitosti a při společném hraní tvořit hudbu nejen každý za sebe, ale být součástí společného díla – harmonie.

Mladí brněnští symfonikové – symfonický orchestr ZUŠ města Brna

Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Přípravný smyčcový soubor

Komorní soubor

Soubor klarinety, saxofony

Soubory příčných fléten

Soubory zobcových fléten

Kytarové soubory

Akordeonový soubor

Pěvecký sbor

Interpretace populárních žánrů

Komorní hra na bicí

 

Komentáře nejsou povoleny.