A

V ZUŠ mají žáci hudebního oboru možnost poprvé zažít výjimečný pocit hudební
sounáležitosti a při společném hraní tvořit hudbu nejen každý za sebe, ale být součástí společného díla – harmonie.

Soubory a orchestr ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Mladí brněnští symfonikové – symfonický orchestr ZUŠ města Brna

Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Přípravný smyčcový soubor

Komorní soubor

Soubor klarinety, saxofony

Soubory příčných fléten

Soubory zobcových fléten

Kytarové soubory

Rytmická skupina

Komorní hra na akordeon

Pěvecký sbor

Interpretace populárních žánrů

Komorní hra na bicí

 

Komentáře nejsou povoleny.