Pěvecký sbor

Pěvecký sbor umožňuje žákům osvojit si dovednosti společné práce. Žáci se učí společně zpívat jak bez doprovodu nástroje (a capella), tak s instrumentálním doprovodem. Hodiny pěveckého sboru začínají rozezpíváním a sladěním hlasů. K tomu využíváme kánonů a jednoduchých dvojhlasů. Rozvíjí se tak soustředěné naslouchání pěveckých kolegů. Schopnost bezpečně udržet v intonační čistotě svou pěveckou linku je podmínkou využití  v pěveckém sboru. Pěvecký sbor je prostředkem k rozvoji hudebnosti. Mohou zde vznikat zajímavé umělecké i sociální vazby. Nabízí prostor pro sebepoznání žáka i sdílení společných poznatků.

19 malé

Pěvecký sbor vyučuje na pracovišti ZUŠ Čejkovická p.uč. Mgr. Tomáš Badura

Adventní koncert žáků ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose se zpěvačkou Ilonou Csákovou

Tradiční Adventní koncert Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose v kostele na Karáskově náměstí nabídl nejen zastavení v předvánočním shonu, ale i mimořádnou příležitost k hudebnímu setkání se zpěvačkou Ilonou Csákovou. Vánoční atmosféru navodily tóny varhan, fléten, klarinetu, houslí a zpěvu v podání sólistů, souboru Flauti Allegri, Komorního souboru smyčcových nástrojů a pěveckého sboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose. A v závěru koncertu se ke zpěvu koledy „Narodil se Kristus Pán“ přidalo i obecenstvo zcela zaplněného chrámu.

Můžeme být pyšní na všechny, kteří hráli, zpívali a byli součástí této jedinečné akce. Dle reakce posluchačů šlo o mimořádný umělecký zážitek, za který patří všem srdečné poděkování. Veliký dík patří především milému hostu koncertu – zpěvačce Iloně Csákové, která si i přes pracovní vytíženost našla čas a projekt pěveckého oddělení ZUŠ velkoryse podpořila. Děkuji pěveckému sboru v čele se sbormistrem Tomášem Badurou, našim sólistům, vedoucím i členům souborů, korepetitorům, ale i rodičům za trpělivost a čas, který jsme společně věnovali přípravám koncertu. Pevně věříme, že nejen účinkující, ale i posluchači budou dlouho vzpomínat na tento hudební zážitek.

Fotografie z generální zkoušky a Adventního koncertu v kostele na Karáskově náměstí
Foto Lukáš Badura

Komentáře nejsou povoleny.