HUDEBNÍ OBOR

NOTIČKA ROZVRH HODIN PŘÍPRAVNÉHO STUDIA K I. STUPNI HUDEBNÍHO OBORU
pro školní rok 2020/2021

Rozvrh hodin předmětu NAUKA O HUDBĚ pro školní rok 2020/2021
pro žáky od 1. až 5. ročníku hry na nástroj nebo zpěvu

Rozvrh pro I. pololetí 2020/2021: KONZULTAČNÍ HODINY NAUKY O HUDBĚ pro výjimečně uvolněné žáky 4. a 5. ročníku hudebního oboru a učivo ke zkouškám z Nauky o hudbě

PŘEDBĚŽNÉ ROZVRHY HODIN povinně volitelných předmětů 2020/2021
pro žáky výuky hry na nástroj nebo zpěvu (zpravidla od 4. ročníku základního studia
I. stupně hudebního oboru základního studia)

Přečtěte si více o souborech Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose

Klávesové nástroje (klavír, varhany, keyboard):
Klavírní praxe | rozvrh hodin výuky stanovuje vyučující hry na klavír, varhany, keyboard
Pěvecký sbor A (mladších žáků)
pondělí 17:25–18:10 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor B (starší žákyně – dívky)
pondělí 18:15–19:00 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor C (starší žáci – chlapci)
pondělí 19:05–19:50 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura

Dechové nástroje:
Soubor zobcových fléten
úterý 16:30–17:15 | ZUŠ Čejkovická, č. 5 | vyučuje Josef Klimeš
Soubor zobcových fléten
středa 16:50–17:35 | ZUŠ Došlíkova, č. 12 | vyučuje Anežka Levová, DiS.
Soubor příčných fléten
středa 16:50–17:35 | ZUŠ Čejkovická, č. 1 | vyučuje Mgr. Radmila Tkadlčíková
Komorní hra příčných fléten
čtvrtek 16:50–17:35 | ZUŠ Došlíkova, č. 16 | vyučuje Mgr. Věra Křivá
Soubor klarinety, saxofony
pondělí 17:10–17:55 | ZŠ Merhautova | vyučuje Marie Winklerová
Cimbálová muzika
středa 16:00–17:35 | ZUŠ Došlíkova, č. 4 | vyučuje Mgr.art. Eva Chomoucká
Mladí brněnští symfonikové, symfonický orchestr Sdružení ZUŠ města Brna
pátek 16:00–19:15 | ZUŠ, Došlíkova, koncertní sál, dělené zkoušky učebny 1. patra
šéfdirigentka MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

Smyčcové nástroje:
Přípravný houslový soubor
středa 16:50–17:35 | Došlíkova č. 16 | vyučuje Dagmar Kuchařová
Komorní soubor
čtvrtek 16:50–18:25 | ZUŠ, Došlíkova č. 13 | vyučuje MgA. Zuzana Křivá
Cimbálová muzika
středa 16:00–17:35 | ZUŠ, Došlíkova č. 4 | vyučuje Mgr.art. Eva Chomoucká
Mladí brněnští symfonikové, symfonický orchestr Sdružení ZUŠ města Brna
pátek 16:00–19:15 | ZUŠ, Došlíkova, koncertní sál, dělené zkoušky učebny 1. patra
šéfdirigentka MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

Kytara:
Kytarový soubor
mladších žáků (A)
pondělí 16:00–16:45 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Lenka Pokorná
Kytarový soubor mladších žáků (B)
pondělí 16:50–17:35 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Lenka Pokorná
Kytarový soubor starších žáků (A)
pondělí 17:40–18:25 | Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Mgr. Elena Petruková
Kytarový soubor starších žáků (B)
pondělí 18:30–19:15 | Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Mgr. Elena Petruková

Zpěv:
Pěvecký sbor A (mladších žáků)
pondělí 17:25–18:10 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor B (starší žákyně – dívky)
pondělí 18:15–19:00 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor C (starší žáci – chlapci)
pondělí 19:05–19:50 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Komorní zpěv
úterý 17:40–18:25 | ZUŠ, Došlíkova č. 3 | vyučuje Mgr. Petr Julíček
Interpretace populárních žánrů
středa 16:30–17:15 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 10 | vyučuje Mgr. et Mgr. Magda Honzáková

Bicí:
Komorní hra na bicí nástroje
čtvrtek 18:30–19:15 | Došlíkova č.1 | vyučuje MgA. Josef Novák

Akordeon:
Soubor akordeonů
pondělí 18:30–19:15 | Došlíkova č. 14 | vyučuje Mgr. Nikolaj Petruk

 

Komentáře nejsou povoleny.