000 LOGO malé barevné JO JO ANO ANO stextem

HUDEBNÍ OBOR
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
rozvrhy hodin kolektivních předmětů
pro školní rok 2018/2019

 

NOTIČKA rozvrh hodin přípravného studia pro školní rok 2018/2019
přípravné studium k I. stupni hudebního oboru

Rozvrh hodin předmětu NAUKA O HUDBĚ pro školní rok 2018/2019
pro žáky od 1. až 5. ročníku hry na nástroj nebo zpěvu

Rozvrh pro I. pololetí 2018/2019: KONZULTAČNÍ HODINY NAUKY O HUDBĚ pro výjimečně uvolněné žáky 4. a 5. ročníku hudebního oboru a učivo ke zkouškám z Nauky o hudbě

Rozvrhy hodin povinně volitelných předmětů 2018/2019
pro žáky výuky hry na nástroj nebo zpěvu, zpravidla od 4. ročníku základního studia
I. stupně hudebního oboru základního studia

Klávesové nástroje (klavír, varhany, keyboard):
Klavírní seminář
středa 15:40–16:25 | ZUŠ Čejkovická, učebna č. 2 | vyučuje Mgr. Marcela Hoňková
Klavírní praxe | rozvrh hodin výuky stanovuje vyučující hry na klavír, varhany, keyboard
Pěvecký sbor A (mladších žáků)
pondělí 17:30–18:15 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor B (starších žáků)
pondělí 18:20–19:05 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura

Dechové nástroje:
Soubor zobcových fléten
úterý 15:40–16:25 | ZUŠ Čejkovická, č. 5 | vyučuje Josef Klimeš
Soubor zobcových fléten
středa 16:00–16:45 | ZUŠ Došlíkova, č. 13 | vyučuje Anežka Levová
Soubor příčných fléten
středa 16:50–17:35 | ZUŠ Došlíkova, č. 6 | vyučuje Mgr. Petra Řiháková
Komorní hra příčných fléten
pondělí 16:50–17:35 | ZUŠ Došlíkova, 16 | vyučuje Mgr. Věra Křivá
Soubor klarinety, saxofony
pondělí 17:00–17:45 | ZŠ Merhautova | vyučuje Marie Winklerová
Cimbálová muzika
středa 16:00–17:35 | ZUŠ Došlíkova, č. 4 | vyučuje Mgr.art. Eva Chomoucká
Mladí brněnští symfonikové, symfonický orchestr Sdružení ZUŠ města Brna
pátek 16:00–19:15 | ZUŠ, Došlíkova | šéfdirigentka MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

Smyčcové nástroje:
Přípravný houslový soubor
středa 16:00–16:45 | Došlíkova č. 3 | vyučuje Dagmar Kuchařová
Komorní soubor
čtvrtek 16:50–18:25 | ZUŠ, Došlíkova č. 13 | vyučuje MgA. Zuzana Křivá
Cimbálová muzika
středa 16:25–17:55 | ZUŠ, Došlíkova č. 4 | vyučuje Mgr.art. Eva Chomoucká
Mladí brněnští symfonikové, symfonický orchestr Sdružení ZUŠ města Brna
pátek 16:00–19:15 | ZUŠ, Došlíkova | šéfdirigentka MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

Kytara:
Kytarový soubor
mladších žáků (A)
pondělí 16:00–16:45 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Lenka Pokorná
Kytarový soubor mladších žáků (B)
pondělí 16:50–17:35 | ZUŠ, Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Lenka Pokorná
Kytarový soubor starších žáků (A)
pondělí 17:40–18:25 | Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Mgr. Elena Petruková
Kytarový soubor starších žáků (B)
pondělí 18:25–19:15 | Došlíkova Koncertní sál | vyučuje Mgr. Elena Petruková

Zpěv:
Pěvecký sbor A (mladších žáků)
pondělí 17:30–18:15 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Pěvecký sbor B (starších žáků)
pondělí 18:20–19:05 | ZUŠ Čejkovická, komorní sál | vyučuje Mgr. Tomáš Badura
Komorní zpěv
pondělí 17:40–18:25 | ZUŠ, Došlíkova č. 3 | vyučuje Mgr. Petr Julíček
Interpretace populárních žánrů
středa 16:50–17:35 | ZUŠ, Došlíkova učebna č. 2 | vyučuje Mgr. et Mgr. Magda Honzáková

Bicí:
Komorní hra na bicí nástroje
čtvrtek 18:30–19:15 | Došlíkova č.1 | vyučuje MgA. Josef Novák

Akordeon:
Soubor akordeonů
pondělí 16:50–17:35 | Došlíkova č.2 | vyučuje Mgr. Nikolaj Petruk

 

Komentáře nejsou povoleny.