Komorní hra na bicí

Hra na bubny sladí skupinu na stejný rytmus. Dokáže probudit hravost i uvolnit napětí, budovat pozitivní vztahy, posílí a rozvine rytmické cítění. Komorní hra na bicí nástroje je zaměřena na hru rytmických, melodických a perkusních nástrojů – conga, bonga, xylofon … Při společné hře jsou žáci vedeni ke spolupráci a dodržování souhry. Důležité je vnímání nálady skladby a její provedení po rytmické i tempové stránce, proto žáci například poslouchají nahrávky pro komorní obsazení. Komorní hra umožňuje žákům připravit se na hru v hudebním souboru nebo kapele.

Komorní hra na bicí školní rok 2019-2020

Pedagogické vedení Komorní hry na bicí MgA. Josef Novák.

Komorní hra na elektrickou kytaru

Pedagogické vedení Komorní hry elektrickou kytaru Jiří Hanik.

Komentáře nejsou povoleny.