Komorní soubor

Nedílnou součástí studia hry na smyčcové nástroje je výuka komorního souboru, který se každoročně prezentuje na koncertech ZUŠ. Do souboru se zapojují žáci od pátého ročníku a navazují tak na výuku přípravného smyčcového souboru.
Repertoár komorního souboru je již obtížnější. Žáci hrají vícehlasé skladby a učí se poslouchat jeden druhého. Při společné hře se učí vnímat jiné nástroje, reagovat na dirigentské gesto, upevňují své rytmické cítění. Hra v komorním souboru žáky vede k soustředěné a soustavné umělecké činnosti, buduje návyk dlouhodobé, systematické a vytrvalé práce, přináší praktické uplatnění získaných dovedností a spontánní radost z vlastní umělecké činnosti. Seznamování s různými styly a žánry přispívá k rychlejšímu hudebnímu vývoji žáků a obohacuje umělecký rozhled.

Vystoupení komorního souboru s pěveckým sborem ZUŠ

SONY DSC
Pedagogické vedení Komorního souboru MgA. Zuzana Křivá

Komentáře nejsou povoleny.