Komorní soubor

Komorní soubor navazuje svým obsahem na výuku hry na hudební nástroj a na přípravný smyčcový soubor. Rozšiřuje ji o další spolupráci, žáci se učí vnímat i jiné nástroje při společné reprodukci skladby. Slouží jako prostředek k podchycení zájmu žáka o hudbu, aby po skončení studia cítil potřebu hudbu aktivně provozovat a poslouchat. Nabízí tvořivou činnost v oblasti interpretace skladeb, napomáhá upevňování rytmického cítění a chápání, umožňuje obeznámit žáky s různými styly a žánry. Tím přispívá k rychlejšímu vývoji žáků a obohacuje jejich umělecký rozhled. Vede žáky k soustředěné a soustavné umělecké činnosti, buduje návyk dlouhodobé, systematické a vytrvalé práce a přináší praktické uplatnění získaných dovedností a spontánní radost z vlastní umělecké činnosti.


Pedagogické vedení Komorního souboru MgA. Zuzana Křivá

Komentáře nejsou povoleny.