Akordeonový soubor
Do komorní nebo souborové hry se žák začleňuje na základě svých schopností. Obvykle se postupuje od výuky v nejjednodušším komorním útvaru – v duu, protože se tak žáci naučí poslouchat jeden druhého, přizpůsobovat se, vnímat rytmus a harmonii. Postupně bývá duo rozšířeno na trio, popřípadě na kvarteto nebo na malý akordeonový soubor  (také v kombinaci různých nástrojů).

Pedagogické vedení souboru p.uč. Mgr. Nikolaj Petruk

Komentáře nejsou povoleny.