Malá JO JO JO modrotisk

Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Muzika byla založena v září 1983 ještě v LŠU Kosmákova,  vystupuje ve vsackých krojích. S úspěchem se zapojuje do aktivit školy a představila se na mnoha samostatných koncertech. 
Hra v cimbálové muzice podchycuje zájem žáků o lidovou píseň a folklor a nabízí tvořivou činnost v této oblasti.

Cimbálová muzika pracuje pod pedagogickým vedením Mgr.art. Evy Chomoucké


Komentáře nejsou povoleny.