Kytarové soubory

KYTAROVÝ SOUBOR – mladší žáci
Hra v souboru je důležitou součástí studia hry na kytaru. Žáci se učí kolektivní práci, zlepšuje se u nich pohotovost, zběhlost a orientace v notovém zápise. Seznamují se s trojhlasem, čtyřhlasem a učí se hrát podle pokynů dirigenta nebo vedoucího hráče souboru. Nejen klasická hudba, ale i jazz, blues, moderní a populární melodie obohacují repertoár tohoto souboru.
Soubor pracuje pod vedením pí uč. Lenky Pokorné.

KYTAROVÝ SOUBOR – starší žáci
Kytarový soubor pod vedením pí uč. Mgr. Eleny Petrukové vznikl ve školním roce 2001/2002.  Do souboru jsou zapojeni zejména žáci starších ročníků I. stupně a žáci II. stupně základního studia hudebního oboru. Repertoár je široký a zahrnuje skladby od renesance až po současnou hudbu. Kytarový soubor to není jen hra a souhra kytaristů.  Podle repertoáru své řady rozšiřuje o hráče na akordeon, flétnu, violoncello nebo o sólový zpěv. Soubor získal Bronzové pásmo v Národní soutěži kytarových orchestrů ČR a II. místo v Mezinárodní soutěži „Citta Di Lanciano“ v Itálii.

Kytarové soubory mladších i starších žáků společně vystupují na koncertech souborové hry i na slavnostních koncertech ZUŠ v reprezentativních sálech města Brna. Společná hra přináší mladým hudebníkům další zážitky a poznatky v této kolektivní činnosti. Spolupráce s oddělením dechovým, smyčcovým nebo pěveckým je dalším zpestřením hry v souborech, protože zapojení i jiných hudebních nástrojů nebo zpěvu přináší další nový rozměr a zajímavou práci.


Kytarový soubor pracuje pod pedagogickým vedením pí uč. Mgr. Eleny Petrukové

Komentáře nejsou povoleny.