Kytarové soubory

KYTAROVÝ SOUBOR – mladší žáci
Soubor mladších žáků začal pracovat v školním roce 2012/2013, jako důležitá součást studia hry na klasickou kytaru. Souborová hra je povinným předmětem pro žáky od 4. ročníku. Práce žáků v individuální výuce hry na kytaru a v souborové hře se velmi liší. V souboru se žáci učí kolektivní práci, zlepšuje se u nich pohotovost, zběhlost a orientace v notovém zápise. Nejprve začínají na jednohlasých skladbách, kde se klade důraz na přesnou souhru – jak rytmicky, tak intonačně. Později se seznamují s dvojhlasem, trojhlasem, čtyřhlasem. Učí se hrát podle pokynů dirigenta nebo vedoucího hráče souboru. Nutností je vnímat nejen sebe a svou hru, ale především ostatní hráče. Na repertoáru je nejen klasická hudba, ale i jazz, blues, moderní a populární melodie. Soubor mladších žáků měl úspěch s pásmem filmových melodií a k tradičním vystoupením patří koncerty v Kapitulní síni Vojenské nemocnice, kde se soubor představuje ve slavnostní atmosféře.
Soubor pracuje pod vedením pí uč. Lenky Pokorné.

KYTAROVÝ SOUBOR – starší žáci
Kytarový soubor pod vedením pí uč. Mgr. Eleny Petrukové vznikl ve školním roce 2001/2002 za účelem rozšiřování uměleckého obzoru žáků. Složení souboru je pochopitelně pohyblivé, ale do souboru jsou zpravidla zapojeni žáci starších ročníků I. stupně a žáci II. stupně základního studia hudebního oboru. Repertoár zahrnuje skladby od renesance až po současnou hudbu. Podle repertoáru je soubor rozšířen o sopránovou kytaru, která je pro svůj výrazný zvuk určena pro sólové party. Basová linie je umocněna basovou kytarou, což je klasická kytara se speciálními basovými strunami laděnými o oktávu níž. Kytarový soubor to není jen hra a souhra kytaristů. Podle potřeby soubor své řady rozšiřuje o hráče na akordeon, flétnu, bicí nástroje (cajon), violoncello nebo o sólový zpěv.
Soubor získal mimo jiné Bronzové pásmo v Národní soutěži kytarových orchestrů ČR  a II. místo v Mezinárodní soutěži „Citta Di Lanciano“ v Itálii. Za dobu své činnosti soubor úspěšně vystoupil na mnoha akcích v reprezentativních sálech města Brna. Jmenujme účast na řadě vánočních koncertů, koncerty v Besedním domě, v Mahenově divadle, v Kapitulní síni, v Červeném kostele, v Janáčkově divadle, Domě umění nebo na hradě Špilberk. Festivaly: Evropský svátek hudby, Brno-město uprostřed Evropy a mnohé další.

RYTMICKÁ SKUPINA
Rytmická skupina pracuje pod vedením p uč. Jiřího Hanika.

Kytarové soubory vystupují na koncertech ZUŠ. Společná hra přináší mladým hudebníkům další zážitky a poznatky v této kolektivní činnosti. Spolupráce s oddělením dechovým, smyčcovým, oddělením bicích nástrojů nebo pěveckým je dalším zpestřením hry v souborech, protože zapojení i jiných hudebních nástrojů nebo zpěvu přináší další nový rozměr a zajímavou práci.

Kytarový soubor školní rok 2019-2020
Kytarový soubor starších žáků pracuje pod pedagogickým vedením pí uč. Mgr. Eleny Petrukové

Komentáře nejsou povoleny.