Animace-počty-žáků-ZUŠ-říjen-2019

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace

Jakýkoliv tvůrčí proces je nenahraditelnou součástí dětského zrání a osobnostního růstu. Umělecké vzdělávání podporuje a rozvíjí v dětech potenciál vlastní tvorby i citlivé estetické vnímání světa a souvislostí v něm, které jim posléze pomohou v orientaci v mnoha oblastech života. Dětem umělecké vzdělávání poskytuje nejen základy ve zvoleném oboru, ale i širokou škálu pro další život velmi užitečných a důležitých schopností a dovedností: tvořivost, porozumění, estetické vnímání, komunikativnost, zdravou vůli k sebeprosazení ale také trpělivost, vytrvalost a píli.

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose působí v oblasti uměleckého vzdělávání dětí v Brně-Židenicích již více než 66 let. Školu navštěvuje 888 žáků, dlouhodobě tak patříme k největším brněnským základním uměleckým školám. Pedagogický sbor tvoří odborně kvalifikovaní profesionálové v oboru umění. Hlavní budova ZUŠ se nachází v příjemném prostředí areálu zahrady na Došlíkově 4185/48 v Brně-Židenicích. Dalším pracovištěm školy je moderní kruhová budova ZUŠ Čejkovická 8 v Brně-Vinohradech. Naši pedagogové v odpoledních hodinách vyučují hru na hudební nástroje také v základních školách Krásného, Gajdošova a Merhautova.

Naše ZUŠ umožňuje zájemcům od pěti let studium ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Nejmladším žákům je určeno přípravné studium. Děti se zde seznamují s vybraným uměleckým oborem hravou formou, podporujeme a rozvíjíme jejich zájem, přirozenou zvídavost a tvořivost. Starší studenti mohou vybírat z bohaté nabídky tradičních i moderních zaměření jednotlivých studijních oborů. Naše škola spolupracuje s řadou kulturních institucí a žáci ZUŠ jsou zapojeni do různých aktivit nejen v blízkém okolí nebo na prestižních brněnských akcích, ale také v celorepublikových nebo mezinárodních projektech.

Nahlédněte do našich odkazů a dozvíte se více o životě školy
a událostech, které pořádáme v průběhu školního roku
nebo si prohlédněte: Almanach k 65. výročí ZUŠ – kreslili žáci výtvarného oboru

Umělecké vzdělání dětí je důležitou a nezastupitelnou součástí celkového rozvoje dětí a zároveň velkým vkladem a obohacením jejich života.

 

Komentáře nejsou povoleny.