1 pokus 4m

Vážení návštěvníci stránek Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose,

naše škola působí v Brně již téměř šedesát pět let. V současnosti umožňuje zájemcům od pěti let studium ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Nejmladším žákům je určeno přípravné studium. Děti se zde seznamují s vybraným uměleckým oborem hravou formou, podporujeme a rozvíjíme jejich zájem, přirozenou zvídavost a tvořivost. Starší studenti mohou vybírat z bohaté nabídky tradičních i moderních zaměření jednotlivých studijních oborů. Naše škola spolupracuje s řadou kulturních institucí a žáci ZUŠ jsou zapojeni do různých aktivit nejen v blízkém okolí nebo na prestižních brněnských akcích, ale také v celorepublikových nebo mezinárodních projektech.

Pedagogický sbor 2016/2017

 

 

Komentáře nejsou povoleny.