Vážení rodiče a zájemci o docházku do dramatického oboru naší základní umělecké školy. Podmínkou přijetí žáka ke studiu v základní umělecké škole je prokázání předpokladů ke studiu

Zápis nových žáků do literárně dramatického oboru pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v budově ZUŠ Čejkovická 8 v úterý
9. června 2020.

Při zápisu se hodnotí pohybové schopnosti žáka a přednes předem připraveného krátkého textu (poezie/próza).

Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka.
Jsou posuzovány v níže uvedených činnostech:
● přednes předem připraveného textu (poezie/próza),
● pohybové schopnosti,
● kreativita a samostatnost.
Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor.

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor prezentuje každoročně výsledky své práce úspěšnými premiérami nových divadelních inscenací.
Žáci spolupracují s týmem profesionálních scénografů, světelných designerů i zvukařů.
Vzdělání získané v dramatickém oboru mohou studenti uplatnit tam, kde je třeba komunikačních dovedností.

Pro divadelní sezonu školního roku 2018/2019 literárně dramatický obor připravil:

1 MALÁ ZLÁ KOUZELNICE malá velikostDivadlo na Orlí, Orlí 19, Brno
11. červen (úterý) 2019 18:00 hodin
první premiéra divadelního představení
12. červen (středa) 2019 10:00 hodin
druhá premiéra divadelního představení pro ZŠ

Jevištní adaptace Dominiky Damborské a Lucie Braunerové
MALÁ ZLÁ KOUZELNICE

Foto z představení

 

 

 

 

 

 

 

4 LÁSKO VEZMEŠ SI MĚ plakát MALÁ VELIKOSTDivadlo na Orlí, Orlí 19, Brno
13. červen (čtvrtek) 2019 19:00 hodin
první premiéra divadelního představení
14. červen (pátek) 2019 16:00 hodin
druhá premiéra divadelního představení

Jevištní adaptace studentů literárně dramatického oboru
LÁSKO, VEZMEŠ SI MĚ?

 

Komentáře nejsou povoleny.