01 malý INTERNET úvodní obrázek

„Věřím, že tvorba něco znamená. Může nás to něčemu naučit, může nás to pobavit,
což bych rozhodně nepodceňoval, dále můžeme díky tomu vidět věci jinak a já věřím, že pravdivěji.“
Tim Gane

Výtvarný obor

Ve výtvarné činnosti dítě rozvíjí celou řadu svých schopností a dovedností: tvořivost a fantazii, zrakovou paměť a představivost, psychickou soustředěnost, mnohostranné smyslové vnímání a rozlišování, jemné psychomotorické schopnosti, výrazovou spontaneitu, sociální citlivost atd. Každá z nich je součástí obecnější schopnosti zkoumat a poznávat svět i sebe sama v něm prostřednictvím výtvarných aktivit.
Při výtvarných aktivitách žáci často s překvapením objevují zdánlivé samozřejmosti. Zjištění, že pozorný ohled k maličkostem může přinášet  zajímavá překvapení a odhalení, to je první motivační podnět k uměleckému i k vědeckému nebo filosofickému vztahu ke světu. Výtvarný obor vyučujeme v hlavní budově ZUŠ na Došlíkově 48 v Brně-Židenicích. Jsou zde dva nadstandardně vybavené výtvarné ateliéry, pece na vypalování keramiky i smaltu, grafické lisy, malířské stojany, knihovna uměleckých publikací i vybavení pro moderní obory – výuku fotografie, počítačové grafiky a grafického designu. Průběžnou prezentaci studijních výsledků a prací žáků výtvarného oboru zajišťujeme v „Galerii Pod Bílendou“ – v komunikačních prostorách hlavní budovy.

Komentáře nejsou povoleny.