Výtvarný obor
Ve výtvarné činnosti dítě rozvíjí celou řadu svých schopností a dovedností: tvořivost a fantazii, zrakovou paměť a představivost, psychickou soustředěnost, mnohostranné smyslové vnímání a rozlišování, jemné psychomotorické schopnosti, výrazovou spontaneitu, sociální citlivost atd. Každá z nich je součástí obecnější schopnosti zkoumat a poznávat svět i sebe sama v něm prostřednictvím výtvarných aktivit.
Při výtvarných aktivitách žáci často s překvapením objevují zdánlivé samozřejmosti. Zjištění, že pozorný ohled k maličkostem může přinášet  zajímavá překvapení a odhalení, to je první motivační podnět k uměleckému i k vědeckému nebo filosofickému vztahu ke světu. Výtvarný obor vyučujeme v hlavní budově ZUŠ na Došlíkově 48 v Brně-Židenicích. Jsou zde dva nadstandardně vybavené výtvarné ateliéry, pece na vypalování keramiky i smaltu, grafické lisy, malířské stojany, knihovna uměleckých publikací i vybavení pro moderní obory – výuku fotografie, počítačové grafiky a grafického designu. Průběžnou prezentaci studijních výsledků a prací žáků výtvarného oboru zajišťujeme v „Galerii Pod Bílendou“ – v komunikačních prostorách hlavní budovy.

AnimaceANDREA1AnimaceŠÁRKA1AnimaceSÁRA2AnimaceBÁRA2AnimaceGITA1AnimaceERIKA2AnimaceVENDULAAnimacePAVEL2AnimaceLÍDA1Autoportrét – animace žáků výtvarného oboru 2019/2020

Komiks PNGKNÍŽKA PRO RADOST K 65. VÝROČÍ ZUŠ
PODÍVEJTE SE NA SPOLEČNÉ DÍLO
ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ!
 

 

Komentáře nejsou povoleny.