Vážení rodiče
a zájemci o docházku do výtvarného oboru naší základní umělecké školy, rádi podpoříme Váš zájem o docházku, případně docházku Vaší dcery nebo Vašeho syna pro nový školní rok 2020/2021. Vyplnění přihlášky je však jen první nezbytný administrativní krok. Podmínkou přijetí žáka ke studiu v základní umělecké škole je prokázání předpokladů ke studiu. S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci jsme se v letošním školním roce ve výtvarném oboru rozhodli organizovat zápis nových žáků distanční formou – bez přítomnosti dětí a rodičů.

VÝTVARNÝ OBOR PRO DĚTI OD 5 let DO 18 let
Zápis nových žáků
do výtvarného oboru pro školní rok 2020/2021
Termín: od 8. června do 18. června 2020

Ve výše uvedeném termínu nám zašlete jednu současnou samostatnou
kresbu nebo malbu uchazeče o studium. Výtvarnou práci na přední straně čitelně označte jménem, příjmením a věkem dítěte.

Fotografii výtvarné práce zašlete na email školy info@zus-brno.cz nebo vložte její originál do obálky a zašlete na korespondenční adresu ZUŠ.
Originál práce můžete také v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky školy u budovy ZUŠ Došlíkova 48 nebo ZUŠ Čejkovická 8.

Fotografii výtvarné práce zasílejte ve formátu pdf nebo jpg, v maximální velikosti do 1MB.

Pro posouzení předložené práce budou rozhodující tato kritéria:
●  kompozice výtvarného díla,
● spontánnost kresby,
●  barevná skladba.

 

Výtvarný obor
Ve výtvarné činnosti dítě rozvíjí celou řadu svých schopností a dovedností: tvořivost a fantazii, zrakovou paměť a představivost, psychickou soustředěnost, mnohostranné smyslové vnímání a rozlišování, jemné psychomotorické schopnosti, výrazovou spontaneitu, sociální citlivost atd. Každá z nich je součástí obecnější schopnosti zkoumat a poznávat svět i sebe sama v něm prostřednictvím výtvarných aktivit.
Při výtvarných aktivitách žáci často s překvapením objevují zdánlivé samozřejmosti. Zjištění, že pozorný ohled k maličkostem může přinášet  zajímavá překvapení a odhalení, to je první motivační podnět k uměleckému i k vědeckému nebo filosofickému vztahu ke světu. Výtvarný obor vyučujeme v hlavní budově ZUŠ na Došlíkově 48 v Brně-Židenicích. Jsou zde dva nadstandardně vybavené výtvarné ateliéry, pece na vypalování keramiky i smaltu, grafické lisy, malířské stojany, knihovna uměleckých publikací i vybavení pro moderní obory – výuku fotografie, počítačové grafiky a grafického designu. Průběžnou prezentaci studijních výsledků a prací žáků výtvarného oboru zajišťujeme v „Galerii Pod Bílendou“ – v komunikačních prostorách hlavní budovy.

AnimaceANDREA1AnimaceŠÁRKA1AnimaceSÁRA2AnimaceBÁRA2AnimaceGITA1AnimaceERIKA2AnimaceVENDULAAnimacePAVEL2AnimaceLÍDA1Autoportrét – animace žáků výtvarného oboru 2019/2020

Komiks PNGKNÍŽKA PRO RADOST K 65. VÝROČÍ ZUŠ
PODÍVEJTE SE NA SPOLEČNÉ DÍLO
ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ!
 

 

Komentáře nejsou povoleny.