Komiks PNGKNÍŽKA PRO RADOST K 65. VÝROČÍ ZUŠ
PODÍVEJTE SE NA SPOLEČNÉ DÍLO
ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ!

Výtvarný obor
Ve výtvarné činnosti dítě rozvíjí celou řadu svých schopností a dovedností: tvořivost a fantazii, zrakovou paměť a představivost, psychickou soustředěnost, mnohostranné smyslové vnímání a rozlišování, jemné psychomotorické schopnosti, výrazovou spontaneitu, sociální citlivost atd. Každá z nich je součástí obecnější schopnosti zkoumat a poznávat svět i sebe sama v něm prostřednictvím výtvarných aktivit.
Při výtvarných aktivitách žáci často s překvapením objevují zdánlivé samozřejmosti. Zjištění, že pozorný ohled k maličkostem může přinášet  zajímavá překvapení a odhalení, to je první motivační podnět k uměleckému i k vědeckému nebo filosofickému vztahu ke světu. Výtvarný obor vyučujeme v hlavní budově ZUŠ na Došlíkově 48 v Brně-Židenicích. Jsou zde dva nadstandardně vybavené výtvarné ateliéry, pece na vypalování keramiky i smaltu, grafické lisy, malířské stojany, knihovna uměleckých publikací i vybavení pro moderní obory – výuku fotografie, počítačové grafiky a grafického designu. Průběžnou prezentaci studijních výsledků a prací žáků výtvarného oboru zajišťujeme v „Galerii Pod Bílendou“ – v komunikačních prostorách hlavní budovy.

Gratulujeme žákům! V konkurenci ústředního kola
soutěžní přehlídky výtvarných oborů jsme získali tři ocenění!

Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci se v říjnu 2017 stala pořadatelem ústředního kola soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ České republiky „OČI DOKOŘÁN“. Celostátní soutěžní přehlídku vyhlašuje MŠMT ČR za účelem porovnání úrovně vzdělávání ve výtvarných oborech Základních uměleckých škol ČR. Do ústředního kola soutěžní přehlídky postoupilo 136 ZUŠ z celé České republiky a porota ústředního kola hodnotila výtvarné práce 572 soutěžících žáků, které vyučovalo 193 výtvarných pedagogů.

Výtvarný obor ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose byl i v této velké konkurenci nadmíru úspěšný. Odborná porota ústředního kola soutěžní přehlídky nám udělila hned tři ocenění:

Stříbrné pásmo získal výtvarný projekt „Jsem tu v informačním věku“, pedagogické vedení Mgr. Lenka Jeřábková.

Bronzové pásmo získal výtvarný projekt „Inspirace technikou“, pedagogické vedení Mgr. Lenka Jeřábková.

Čestné uznání získala kolekce výtvarných prací „Transformace renesančních maleb do nových příběhů“, pedagogické vedení Mgr. Lenka Jeřábková.

Všechny tři oceněné cykly si můžete prohléhnout na výstavě ústředního kola přehlídky „OČI DOKOŘÁN“ ve Šternberku.
Výstava ústředního kola soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ České republiky Oči dokořán 2017 se koná ve Šternberku v prostorách bývalého augustiniánského kláštera.
Výstava trvá do 20. 9. 2018 a je přístupná po předchozí telefonické domluvě na tel. 604 591 340 nebo na handke@seznam.cz

201710230727_0001rámeček201710230727_0002rámeček201710230727_0003rámeček

 

Komentáře nejsou povoleny.