Špičky JO JOano joVážení rodiče
a zájemci o docházku do tanečního oboru
naší základní umělecké školy.
Vyplnění přihlášky je první nezbytný administrativní krok. Podmínkou přijetí žákyně ke studiu v základní umělecké škole je prokázání předpokladů ke studiu.
U zápisu preferujeme Vaši osobní přítomnost,
ale s ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci jsme se v letošním školním roce rozhodli
v tanečním oboru poskytnout Vám i možnost zápisu nových žákyň distanční formou – bez přítomnosti žáků a rodičů. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, můžete zaslat v době přijímacích zkoušek do ZUŠ od 8. do 19. června 2020 čtyři fotografie podle vzoru uvedeného na tomto odkaze na e-mail školy info@zus-brno.cz, (případně přiložte fotografie jiných získaných dovedností nebo zmiňte další pohybové zkušenosti).

TANEČNÍ OBOR PRO DĚTI OD 5 let
Zápis nových žáků do tanečního oboru proběhne:
v tanečním sále budovy ZUŠ Došlíkova
vždy v pátek 12. června a 19. června 2020

v budově ZUŠ Čejkovická
vždy v pátek 12. června a 19. června 2020

Při zkoušce se posuzují pohybové dovednosti. Zájemcům o studium doporučujeme přijít k zápisu ve sportovním oděvu.

Při zápisu je uchazeč hodnocen v těchto oblastech:
● pohybové schopnosti,
● fyzické dispozice.

Taneční kurz „Balerinka“ pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy mimo svou hlavní vzdělávací činnost více»
Předpokladem pro přijetí je pohybová způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je hodnocen v oblasti:
● pohybové schopnosti.

 

Taneční obor

V tanečním oboru mají žáci možnost rozvíjet svůj taneční projev, hudební a prostorové cítění ve spolupráci s živým klavírním doprovodem. V přípravném studiu poznávají nejmenší děti první taneční krůčky formou rytmických her a gymnastických cvičení. Starším žákům nabízí taneční obor vzdělávání v tanci lidovém, klasickém i současném. Rychlý rozvoj tance přináší nové směry a trendy, se kterými žáky v hodinách seznamujeme. Žákům umožňujeme aktivní zapojení do přípravy a realizace choreografií. Výuka tanečního oboru probíhá v prostorách vkusně zařízených zrcadlových sálů obou budov školy.
V průběhu školního roku žáci prezentují získané dovednosti na veřejných vystoupeních. Vyvrcholením celoročního studia je každoroční taneční koncert.

 SONY DSC

Komentáře nejsou povoleny.