Česká sekce INSEA
Národní sekce Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním
(International Society for Education through Art)

NÁRODNÍ KOLO
MEZINÁRODNÍHO BIENÁLE FIGURÁLNÍ KRESBY A MALBY


Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose ze třídy pí uč. Dagmar Bočkové patří k úspěšným účastníkům Národního kola mezinárodního bienále figurální tvorby dětí a mládeže. Ocenění získal kolektivní projekt Tělo v pohybu připravený pod pedagogickým vedením Dagmar Bočkové v kategorii autoři ve věku 6–8 let.
Blahopřejeme. Děkujeme za účast!

Komentáře nejsou povoleny.