Hra na hoboj

Hoboj patří mezi nejstarší hudební nástroje světa. Jeho původ je směřován do Indie. Ve středověké Francii je znám jako CHALUMEAU neboli šalmaj. Tento klasický dvouplátkový dechový nástroj je využíván nejen ve hře sólové, ale je nedílnou součástí symfonických orchestrů i komorních souborů. V současnosti je rovněž hojně využíván i v hudbě populární. Na koncertech posluchači oceňují nádherné tóny hoboje. Cílem výuky hry na hoboj v ZUŠ je získání základních dovedností ke zvládnutí tohoto nástroje. Hráčsky vyspělejší žáci se mohou uplatnit v symfonickém orchestru MBS či v komorních seskupeních, která jsou součástí hudebního vzdělávání v ZUŠ. Více »

Komentáře nejsou povoleny.