Bude ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose vychovávat mladé skladatele?

Výuka hudebního oboru v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose nesestává pouze z individuálních lekcí hry na nástroj nebo zpěvu, žáci navštěvují také kolektivní výuku hudební nauky, kde získávají, prohlubují a procvičují své hudebně-teoretické schopnosti a vědomosti. Ve vyšších ročnících pak mají instrumentalisté možnost vybrat si z nabídky dalších povinně-volitelných předmětů, kam nově patří i hodiny hudební skladby.

Primárním cílem výuky není (pouze) tvorba originálních a svébytných hudebních děl, ale snaha ukázat žákům, že znalosti intervalů, akordů i stupnic se jim mohou hodit i jinde než v nauce nebo ve hře na nástroj. Další souvislosti mezi teorií a praxí tak poznají formou tvořivého procesu, na jehož konci budou v rukou držet svůj vlastní výtvor, který jim bude trvale připomínat cestu, kterou si během jeho skládání prošli.

V hodinách „skladby“ se snažím vycházet z přirozené dětské zvídavosti a s tím souvisejícími metodami improvizace nebo rovnocenného dialogu. (Tento dialog může být prospěšný i objevný pro obě strany, jak může pedagog předmětu a zároveň pisatel těchto řádků potvrdit – jako by žáci sami cítili potřebu své vědomosti sdílet a vyměňují tak se mnou znalosti základních harmonických funkcí za přehled základních klávesových zkratek.) A individuální přístup vycházející ze schopností a potřeb jednotlivých žáků je v tomto kontextu a v tomto oboru takřka nevyhnutelností.

Vychovává tedy naše ZUŠ mezi svými žáky nového Bacha, Beethovena, nebo třeba Boba Dylana? Na takové závěry je asi ještě příliš brzy. Jisté však je, že žáci by měli mít k dispozici co možná nejširší paletu možností využívání svého volného času a vlastního seberozvíjení; a zároveň také mapu cest, na kterých se mohou seznamovat s dalšími aspekty tolik potřebné pestrosti a rozmanitosti (nejen) uměleckého světa.

MgA. Adam Závodský, pedagog hudební skladby ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Komentáře nejsou povoleny.