ZUŠ oslavila 100. výročí narození
PhDr. Zbyňka Mrkose
*25.11.1919

Naše škola nese čestný název Základní umělecká škola
PhDr. Zbyňka Mrkose od roku 1997. Od této doby si osobnost Zbyňka Mrkose – skladatele, dirigenta, sbormistra, organizátora kulturního dění, profesora brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění – pravidelně připomínáme a předáváme její odkaz žákům, učitelům, rodičům, ale i široké veřejnosti.

Prologem k oslavám 100. výročí narození židenického rodáka PhDr. Zbyňka Mrkose
bylo vydání vzpomínkové brožury.
Pamětníků ubývá a významná brněnská hudební osobnost 20. století určitě stojí za připomenutí.
Prohlédněte si naši »
MOZAIKU VZPOMÍNEK
na skvělého pedagoga a člověka, který miloval hudbu – PhDr. Zbyňka Mrkose

Naše mozaika vzpomínek je i výstižným zdůrazněním regionálních kulturních tradic městské části Brno-Židenice. Židenická ZUŠ je hrdá na svůj název a my si přejeme, aby osobnost Zbyňka Mrkose v rámci brněnské hudební kultury nebyla zapomenuta a nadále se těšila zájmu i úctě veřejnosti.

SONY DSCJak jinak oslavit 100. výročí narození skladatele, sbormistra a dirigenta než hudbou a zpěvem!
Slavnostní koncert k 100. výročí narození
PhDr. Zbyňka Mrkose se uskutečnil v úterý
26. listopadu 2019 v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 48
v Brně.
Prohlédněte si »
FOTOGRAFIE Z KONCERTU

Bylo nám velkou ctí přivítat mezi námi syna PhDr. Mrkose – Ing. Dana Mrkose, CSc. s chotí.
Naše pozvání na Hudební blahopřání Zbyňku Mrkosovi u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin přijala také řada významných hostů. Mezi nimi místostarostové MČ Brno-Židenice
Ing. Roman Vašina a Ing. Pavel Havlíček, paní profesorka Věra Lejsková, emeritní ředitelka školy paní Naděžda Goišová (řídila ZUŠ v letech 1956-1986), manželé Pololáníkovi, skladatelka Jarmila Mazourová, zástupce židenického Sokola pan Juračka a mnozí další. V pečlivě připraveném programu narozeninového koncertu zazněly převážně skladby moravských skladatelů Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Vítězslavy Kaprálové, Evžena Zámečníka, Jiřího Matyse, Vlastimila Pešky, Viléma Blažka, Jarmily Mazourové nebo Zdeňka Pololáníka v provedení talentovaných žáků naší školy. Vyvrcholením koncertu byly skladby Zbyňka Mrkose v podání Vachova sboru moravských učitelek, jehož byl PhDr. Zbyněk Mrkos dlouhá léta sbormistrem. Koncertem jsme chtěli také ukázat, jak krásné a důležité hodnoty našim dětem a mladé generaci předáváme. Základní umělecké školství má v současném moderním způsobu vzdělávání svou pevnou a nezastupitelnou pozici. Nabízí velký prostor pro rozvoj a uplatnění kreativity, umožňuje dětem seznámit se s nejrůznějšími uměleckými obory a rozvíjet jejich talent.

Zbyněk Mrkos pohledem ŽIDENICKÉHO ZPRAVODAJE prosinec 2019

Komentáře nejsou povoleny.