Hudební večer 13. listopadu 2013

V pořadí již třetí hudební večer žáků Základní umělecké školy PhDr. Z. Mrkose v letošním školním roce se konal v Koncertním sále ZUŠ Došlíkova 13. listopadu 2013. Představili se převážně žáci nižších ročníků dechového a klavírního oddělení. V programu zazněly skladby od českých autorů s originálními názvy, jako například skladba „Zlost a klid“ od Štěpána Raka, „Medvědí tango“ od Emila Hradeckého. Velkou pochvalu si za svůj výkon zasloužily žákyně Anička Zahrádková (ze třídy pí uč. Marie Šíchové), Anežka Chalupská (ze třídy pí uč. Mgr. Kristýny Ševčíkové), Ema Musilová (ze třídy pí uč. Mgr.art. Pavly Reiffersové, ArtD.).Opakovaným potleskem odměnili posluchači také cimbalistu Matěje Čevelu, který za doprovodu své paní učitelky Mgr. art. Evy Chomoucké předvedl velmi dobrý výkon.
V závěru večera zaujaly svým výkonem žákyně II. stupně studia klavíristka Marie Schnirchová a varhanice Terezie Šmahelová (obě žákyně ze třídy pí uč. Mgr. Jany Kubové). Připravený repertoár zahrály precizně, citlivě a  s velkým nasazením.

Děkuji všem pedagogům i žákům, kteří se podíleli na přípravě tohoto zdařilého večera.

Miloslava Vincourová
zástupkyně ředitelky

Komentáře nejsou povoleny.