Přípravný smyčcový soubor

Souborová hra má v naší ZUŠ dlouholetou tradici. Jen ve smyčcovém oddělení se žáci mohou zapojit do čtyř souborů. A troufneme si říct, že žáci se na dobu, kdy už se mohou do práce v nějakém souboru zařadit, těší.
Jedním ze souborů pro mladší žáky základního studia je Přípravný smyčcový soubor. V tomto souboru se učí hrát „jako jeden“, což znamená, že získávají základní dovednosti souborové hry a práce v kolektivu: souhra, hra stejným smykem, reakce na gesta učitele-dirigenta apod. Výuka začíná hrou unisono (jednohlas), později přechází i na vícehlas. Nemalým přínosem hry v přípravném souboru je také to, že se děti navzájem respektují, nenásilnou formou se učí společenskému vystupování a zažívají radost z kolektivní hry.
Z tohoto souboru žáci přechází do Komorního souboru, který již klade na hráče vyšší nároky. A ti starší a nejvyspělejší mohou pokračovat v symfonickém orchestru Mladí brněnští symfonikové, což je „snem“ mnoha žáků.
K souborové hře patří i ukázka práce před publikem. Minimálně dvakrát ročně Přípravný smyčcový soubor vystupuje veřejně a ve své kategorii se v krajských kolech soutěží základních uměleckých škol pravidelně umísťuje na prvních místech a na té zatím poslední, získal zvláštní ocenění poroty za umělecký dojem.


Pedagogické vedení souboru pí uč. Dagmar Kuchařová

Komentáře nejsou povoleny.