Žáci dramatického oboru zvou do Barky

Dramatický obor Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose je více než šedesátičlenná skupina dětí a mladých lidí, která se výrazně podílí na životě školy. Vystoupení žáků dramatického oboru se zvolna zapisují i do povědomí židenické a vinohradské veřejnosti a rodiče si začínají uvědomovat, že výuka dramatického oboru neslouží pouze jako příprava na školy uměleckého a pedagogického směru, ale vychovává ze svých žáků vnímavé diváky a čtenáře, dává jim možnost naučit se vyjadřovat své pocity a myšlenky, rozvíjí jejich literární talent i komunikační dovednosti. Umění kontrolovat svůj projev může být i klíčem k dosažení vytčeného společenského a profesionálního cíle. V současné době je ve škole 7 skupin, z nichž každá připraví ročně alespoň jedno představení, jehož náročnost odpovídá dovednostem a schopnostem dětí v jednotlivých třídách. Naše škola, jako jedna z mála v Brně usiluje o seznámení dětí s divadelním prostředím, včetně profesionálního technického zázemí. Žáci se naučí vnímat prostor jeviště spolu se světelným a hudebním designem. Tato představení se každoročně setkávají s velkým diváckým úspěchem, jak ze strany rodičů účinkujících, tak ze strany širší veřejnosti, což přináší některým dětem i možnost hostování na profesionálních scénách brněnských divadel.

 Kamila Olšaníková, učitelka dramatického oboru

Komentáře nejsou povoleny.