Zveme Vás na novou výstavu ve školní galerii Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose

N E Š L A P E J M E  S I  P O  Š Ť E S T Í

Erika malé rozlišeníČeská pořekadla, přísloví, přirovnání a ustálená slovní spojení nakreslily nejmladší žákyně výtvarného oboru
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.

Běžně používaná, ustálená slovní spojení v doslovném rozebrání 
po jednotlivých slovech, často nedávají smysl. Ne každý ví,
proč se říká „postavila si hlavu“,
jak vzniklo „dávat si bacha“ nebo
co udělal někdo, kdo „vzal roha“. Tyto frazémy výstava dvanácti žákyň přípravného a prvního ročníku výtvarného oboru vtipně vysvětluje. Jsou to malé kreslené příběhy s ponaučením. Někdy dokonce není poučeno jen dítě, ale i dospělý.

Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno.
Výstava začíná ve čtvrtek 31. ledna a potrvá do pátku 8. března 2019.
Je otevřena pondělí až pátek vždy od 9:00 do 18:00 hodin. (V době jarních prázdnin od 11.2. do 15.2. 2019 je výstava nepřístupna).

Dobře se bavte.

 

Komentáře nejsou povoleny.