Mgr. Radmila Tkadlčíková

Studium:
Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži − studijní obor hra na příčnou flétnu
Kurz moderní metody výuky – Hra na zobcovou flétnu (Jan Kvapil).

Praxe v oboru:
● soukromá učitelka (dosud),
● lektorka zobcové a příčné flétny, klavíru, keyboardu na WZŠ Brno (2013–2015)
● SZUŠ Universum Brno (2002–2003),
● ZUŠ Zlín (1994–2002),
● ZUŠ Kroměříž (1992–1995).

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.