BcA. Marie Machulová
marieZUStečkamachulovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř České Budějovice – studijní obor hra na klavír.
V oboru hra na klavír pokračuje ve studiu
na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,
absolvovala vzdělávání v oblasti digitálních technologií (2021).

Praxe v pedagogické činnosti:
ZUŠ Piaristické náměstí České Budějovice – učitelka hry na klavír a korepetitorka
(od roku 2018).

Komentáře nejsou povoleny.