Mgr. Marcela Hamrová Hoňková
zástupkyně ředitelky
vedoucí předmětové komise klávesových nástrojů
marcelaZUStečkahamrovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
JAMU v Brně − obor hra na klavír
Certifikáty a kurzy Hudební školy Yamaha (2008–2014)
absolvovala vybrané semináře metodických kurzů Konzervatoře Brno „Klavírní soboty“ (2016 a celé cykly 2017, 2018, 2019, 2020).
Absolventka seminářů využití nových metod hudebně teoretických předmětů na ZUŠ (2021),
Absolventka vzdělávání v oblasti digitálních technologií (2021),
Absolventka kvalifikačního studia (2022).

Praxe v oboru:
JAMU Brno – odborná asistentka, korepetice (1997–2000),
● Církevní konzervatoř Kroměříž – pedagog obligátního klavíru a hudebních věd (1997–2000),
● ZUŠ Smetanova 8, Brno – vyučující hra na klavír (2008–2011),
● Hudební škola YAMAHA Brno – lektorka hudebního vzdělávání předškolních dětí
(2008–2020).

Další profesní zkušenosti:
4. místo v mezinárodní soutěži klavírních duí v Hradci nad Moravicí,
● 1. místo v Soutěži konzervatoří v oblasti soudobé hudby

Úspěchy v pedagogické činnosti:
● Alena Jurková, Elena Fujciková – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír (2017).
na společném koncertu žáků brněnských ZUŠ organizovaném Konzervatoří Brno „Brněnské klavírní mládí“ vystoupila žákyně Alena Jurková (2017, 2018, 2019, 2020) Elena Fujciková (2019), Pavel Pech (2022).
ZUŠ Příbor, Soutěžní přehlídka Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny: stříbrné pásmo – Alena Jurková, Elena Fujciková i Pavel Pech (2018),
ZUŠ Příbor, Soutěžní přehlídka Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny: Alena Jurková a Elena Fujciková – stříbrné pásmo, Pavel Pech – bronzové pásmo (2019).

Komentáře nejsou povoleny.