Vinohradský listopad s tancem a hudbou

Stalo se již tradicí, že žáci Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose obohacují kulturní život v Brně-Vinohradech také svými koncerty. Letošní podzimní koncert s názvem „Vinohradský listopad s tancem a hudbou“ se uskutečnil v pátek 22. listopadu 2013 v 17 hodin ve Společenském sále na Pálavském náměstí. V bohatém programu se představili studenti hudebního, tanečního i literárně-dramatického oboru.
Vedle sólových vystoupení mladých hudebníků se na pódiu vystřídaly soubory zobcových a příčných fléten. Působivé byly skladby v provedení trumpetisty Nelsona Sachambuly (pedagogické vedení p .uč. Josef Klimeš), klavíristy Štěpána Brychty (pedagogické vedení pí uč. Dagmar Menšíková) a saxofonisty Denise Pospíšila (pedagogické vedení pí uč. Marie Winklerová). Velmi zdařilé bylo také vystoupení nejmladších žákyň tanečního oboru (pedagogické vedení pí uč. Eva Šopíková), které zatančily na oblíbenou píseň Karla Svobody „Včelka Mája“. Starší žákyně 2. a 5. ročníku předvedly tanec na hudbu Bohuslava Martinů „Vynášení smrti“. Celým večerem profesionálně provázeli žáci literárně-dramatického oboru (pedagogické vedení pí uč. Kamila Olšaníková).
Velké poděkování patří všem pedagogům a žákům, kteří se podíleli na přípravě skvělého koncertu.

Miloslava Vincourová, zástupkyně ředitelky

Komentáře nejsou povoleny.