Múzy v muzeu

Na koncertu doprovázejícím výstavu Zapomenutí svědkové dávné slávy v Podhoráckém muzeu v Předklášteří vystoupily v neděli 9.3. 2014 žákyně naší základní umělecké školy Natálie Zouharová, Kateřina Rybníčková a Monika Rybníčková pod vedením Mgr.art. Evy Chomoucké. Účinkující hrály na zobcové flétny s doprovodem anglického virginalu. Zazněly skladby R. Stanleyho, J. S. Bacha, A. Scarllatiho a J. Haydna. Koncert proběhl ve velmi příjemné atmosféře, žákyně hrály s nadšením a jejich výkon byl obdivuhodný. Na závěr publikum odměnilo interpretky velkolepým potleskem.

Po koncertu nám Mgr. et Mgr. Martina Šviková, kurátorka Muzea Brněnska napsala:

„Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za skvělé vystoupení žákyň Vaší školy, které se uskutečnilo v Podhoráckém muzeu v Předklášteří v neděli 9. března pod názvem Múzy v muzeu. Ačkoli program, který opět velmi důmyslně a poctivě připravila paní Mgr.art Eva Chomoucká, nebyl vůbec jednoduchý, dívky jej zvládly s naprostou bravurou. Byly skvěle sehrané a sladěné (dokonce i oděvem) a velkým přínosem byl také pedagogický doprovod paní Chomoucké, která nám velmi poutavou formou objasnila některé zvláštnosti staré hudby a hudebních nástrojů. Všichni návštěvníci si vystoupení nesmírně užili. Ještě jednou blahopřejeme paní Chomoucké a jejím žákyním a děkujeme Vám za vstřícnost a ochotu ke spolupráci.“

Komentáře nejsou povoleny.