Soubor klarinety, saxofony

Klarinetový a saxofonový soubor rozšiřuje oblast sólové hry na nástroj o tvořivou hru v kolektivu. Žáci zúročí poznatky a získané dovednosti z individuálních hodin, učí se pohotově reagovat na notový zápis a přizpůsobovat se souhrou ostatním spoluhráčům. Repertoár tohoto souboru je velmi široký – od lidových písní, přes klasickou hudbu, až k hudbě soudobé a populární. Studenti vystupují na akcích školy, zúčastňují se soutěží vypsaných MŠMT.


Pedagogické vedení souboru pí uč. Marie Winklerová

Komentáře nejsou povoleny.